Home >  IT in the aftermath of The Great Resignation
Toggle Font Size
Great Resignation

Hur svarar organisationer när
den stora uppsägningen saktar ned?

AMD@2x
win-11

Vad orsakade den stora uppsägningen?

Termen “den stora uppsägningen” myntades av professor Anthony Klotz och handlar om de rekordmånga människor som frivilligt har lämnat sina jobb sedan 2021. Generation Z har lett denna massflykt med hänvisning till bristande arbetstillfredsställelse och balans mellan arbete och fritid. 1

Mer än hälften av anställda från generation Z planerar att söka nytt jobb under det kommande året.1 Kostnaden för företagen att ersätta dem ligger mellan 50 %–200 % av varje anställds årslön.2 Det är hög tid för arbetsgivare och IT-proffs att bemöta dessa frågor från de yngre medarbetarna som är vana vid mobilitet. De, tillsammans med millenniegenerationen, kommer snart att utgöra merparten av arbetskraften.

74 % av arbetskraften kommer att tillhöra millenniegenerationen och generation Z år 2030.3

Vad är viktigt för den nya generationen medarbetare?

Enligt Klotz kommer den stora uppsägningen att avta när företag börjar erbjuda sina anställda större flexibilitet.4 Denna flexibilitet omfattar grundläggande förändringar i företagskulturen, som har visat sig vara en av de viktigaste faktorerna när det gäller att behålla anställda.4

Faktum är att företagskultur var 10,4 gånger mer prediktivt än ersättning för avgångsfrekvensen hos företag under den stora uppsägningen.5 49 % av anställda i millenniegenerationen och generation Z sa att de skulle sluta på sitt jobb som arbetsgivaren inte erbjöd flexibla arbetsalternativ.6

För framtidsinriktade företag är detta en möjlighet att strukturera om organisationen för att matcha behoven hos nästa generations arbetskraft och locka till sig de mest begåvade medarbetarna.

Teknik ger konkurrensfördelar

De enheter som IT-teamen erbjuder användarna bör ha stöd för både arbetet och livet. De bör anamma den förändrade kulturen att jobba var som helst och prioritera anslutning, produktivitet och säkerhet. Två tredjedelar av arbetskraften i millenniegenerationen och generation Z säger att en av deras högsta prioriteringar är att kunna välja enheter.7 Det skulle kanske inte vara fallet om företagen erbjöd enheter som uppfyllde deras behov.

Det är viktigt att erbjuda de anställda ett brett utbud av bärbara datorer, surfplattor och arbetsstationer. Moderna enheter som Lenovo ThinkPad® Z-Series med Windows 11 Pro med företagsförberedda AMD Ryzen PRO 6000 Series-processorer skapades för den nya generationen användare.

Med ThinkPad Z-Series är det enkelt att stödja flexibelt arbete med ett batteri som räcker hela dagen, goda samarbetsfunktioner och inbyggd säkerhet.

Ett åtagande för hållbarhet

Supporten måste också räcka bortom enheternas egenskaper. Hållbarhet har vuxit fram som en viktig egenskap när det gäller att locka till sig och behålla medarbetare. 28 % av anställda i generation Z anser att hållbarhetsfrågor är av högsta vikt för dem.8 Sju av tio i millenniegenerationen säger att hållbarhet påverkar hur länge de stannar på ett företag.9

Det är dags att reflektera över hur din flotta och dina tjänster kan locka till sig och behålla nästa generations arbetsstyrka, så att din organisation har lagt grunden för framgång under de kommande årtiondena.

Hur kommer du att sticka ut?

Lenovo ThinkPad Z-Series är utformad för dagens professionella kreatörer och innovatörer — så att de kan arbeta var som helst, samarbeta smidigt och ge stöd åt användarnas syn på arbete, utan kompromisser.