Security
 

Outsmart attackers with a smarter security stack

I denna tid när vi kan arbeta var som helst på anslutna enheter är kontinuerlig säkerhet avgörande.

AMD@2x
win-11

Det är helt nödvändigt att öka säkerheten eftersom hybridarbete utökar nätverkets perimeter och affärsriskerna kopplade till fysiska stölder, dataintrång och cyberattacker fortsätter växa.1

Faktum är att cyberincidenter nu räknas som ett av de främsta hoten i Allianz Risk Barometer — före störningar i leveranskedjan, naturkatastrofer och covid-19-pandemin.2 Företag såg dessutom en ökning på 50 % i cyberangrepp total under 2021. Angreppen ökade med upp till 75 % i sektorerna utbildning/forskning och myndigheter/militär. Säkerhetsexperter rapporterar att sjukvårdssektorn, tillverkning och små till medelstora företag är några av de mest sårbara organisationerna.3

Omfattning, storlek och kostnad för säkerhetsincidenter förväntas fortsätta öka, enligt Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA). Denna federala myndighet tillskriver den ökande cyberbrottsligheten till internationella konflikter, politisk oro och fler illvilliga aktörer som bedrägligen säljer äventyrad data.4

Den hybrida IT-utmaningen

Enligt Microsoft drabbas 83 % av alla företag av cyberangrepp, men endast 29 % av alla organisationer kan allokera tillräckligt med resurser för att skapa heltäckande säkerhet.5 För att skydda distansarbetare och kritisk IT-infrastruktur krävs en kombination av kontinuerlig säkerhet under hela enhetens livscykel samt inbyggd säkerhet som integrerar flera lager av skydd, från chip till moln.6

De senaste innovationerna inom säkerhetsskyddade operativsystem förenklar enhetskonfiguration, automatiserar säkerhetsuppdateringar och ger en ny uppsättning inbyggd teknik som är utformad att skydda användaridentiteter, säkra data och stoppa fysiska stölder direkt.7

Säkerhetsinnovationer skyddar både användare och tillgångar

Framsteg inom datorseende, artificiell intelligens och maskininlärning skyddar operativsystem, försvarar sårbara slutpunkter och förhindrar obehörig åtkomst till data. 8 Där är partnerskapet mellan Microsoft och AMD ett bra exempel på gott samarbete i praktiken. De arbetar tillsammans med tillverkare av originalutrustning (OEM) för att skydda operativsystemet Windows 11 och skydda enheter och användare från sofistikerade angrepp.

Resultatet är datorer som ger en bättre användarupplevelse och fungerar direkt. Nya enheter kan till exempel följande:

  • Skydda operativsystemet från angrepp. Processorer som är inbyggda i CPU:n ger säkerhet vid enhetens kärna och skyddar mot cyberangrepp som tar kontrollen över datorer genom att isolera chippet från resten av företagets operativsystem. När man till exempel kombinerar Microsofts Pluton-säkerhetsprocessor och AMD Secure-processorn (ASP) skyddas operativsystemet Windows 11 och man uppnår skydd från chip till moln för användaridentitet, data och applikationer. Det blir även enklare för IT-teamen att underhålla maskinvara och firmware med automatiserade Windows-uppdateringar från Microsoft.
  • Förhindra obehörig åtkomst till enheter och data. portåtkomstkontroller för indata/utdata (I/O) skyddar integriteten hos pluginprogram som kan smittas med skadlig kod. Framsteg inom identifiering av mänsklig närvaro (HPD), maskininlärning och avancerat datorseende använder radar för att känna av rörelse. Som ett resultat kan funktioner för ögonspårning nu skilja mellan användaren och andra människor, även när de bär ansiktsmasker. Tekniken ger bättre batteritid och skyddar användare och enheter genom att skicka varningar och automatiskt göra skärmar suddiga eller låsa dem.
  • Skydda mot fysisk stöld. Full minneskryptering av hela systemet skyddar data på förlorade eller stulna datorer och GPS-spårning kan identifiera var felplacerade eller stulna enheter med Wi-Fi-anslutning befinner sig. Skulle en enhet hamna i fel händer upptäcker och förhindrar AMD Shadow Stack kontrollflödesangrepp. AMD Memory Guard förvränger krypteringsnycklar som lagras i systemminnet för att säkra data.
  • Skydda användaruppgifter och lösenord. Genom att bygga in dTPM (Discrete Trusted Platform Module) 2.0-chippet i datorns kärna skyddas både firmware och användare med lösenord och kryptering med säkerhetsnyckel. Chippet har även stöd för funktioner som Windows enhetskryptering med BitLocker som använder två eller flera autentiseringsfaktorer för att skydda hårddiskar, portalenheter och data på enheter.8
  • Se till att enheter startar säkert och skyddar data. Avancerade åtkomstkontroller och system för flerfaktorautentisering förhindrar också obehörig åtkomst till enheter och data.

Ett säkerhetsekosystem skyddar den hybrida arbetskraften

Inbyggd säkerhet integrerar heltäckande skydd från chippet till molnet samtidigt som kontinuerlig säkerhet automatiserar säkerhetsuppdateringar, övervakar data och enheter, ger insyn i operativsystemet samt säkerhetsvarningar i realtid.

Smartare teknik och säkerhet i flera lager skapar ett säkerhetsekosystem som gör det möjligt för IT-proffs att distribuera, övervaka och hantera företagstillgångar och kritisk IT-infrastruktur effektivare.

Hjälp dina medarbetare att överlista cyberbrottslingar

Säkerhet från chippet till molnet skyddar företagets tillgångar. Inbyggd säkerhet förhindrar störningar och tillhandahåller användare med smartare teknik för att skydda enheter, data och integritet direkt.

Vill du veta mer? Se hur mobilprocessorerna Microsoft Pluton och AMD Ryzen 6000 skyddar den nya ThinkPad® Z-Series. Kontakta din representant hos Lenovo, din lokala företagspartner eller besök www.lenovo.com/thinkpad-z-series.