Prediktiv och proaktiv maskinparkshantering för datorer
Förutsäg och förhindra problem med datorernas prestanda – i stor skala. Med våra lösningar kan du göra det möjligt för IT-teamen att proaktivt ta itu med potentiella problem.
Img-to-intelligent-approach.jpg

Gör allt på ett smartare sätt

Lenovo Device Intelligence Solutions – som består av Lenovo Device Intelligence (vår baslösning) och Lenovo Device Intelligence Plus (vårt extrautbud) – är SaaS-lösningar för hantering av datorhälsa med proaktiva insikter om enheterna och AI-styrda prediktiva analyser för att hålla maskinparken i gång med högsta möjliga prestanda.

Båda lösningarna löser både aktuella och förutsedda problem, optimerar supportkostnaderna, minskar driftavbrotten för personalen och förbättrar upplevelsen för användarna.

Ökande komplexitet för IT-teamen

80p

av IT-teamen säger att de är oroade över all support och underhåll1

77p

av IT-personalens tid ägnas åt underhåll och support.1

59p

av IT-personalen rapporterar att datordriftstopp sänker produktiviteten1

Lenovo Device Intelligence i detalj

Med Lenovo Device Intelligence Solutions får du heltäckande insikter om enheterna, varningar, rapporter, information om hälsan i maskinparken och poängsättning av användarupplevelsen. Nyckeltal belyser områden som påverkar drifttiden för personalen och ger dig bättre möjligheter att tilldela resurserna på goda grunder.

Med Lenovo Device Intelligence Solutions får IT-organisationer en heltäckande uppsättning datoragnostiska verktyg för att övervaka maskinparkens hälsa och slutanvändarnas produktivitet, förutsäga och förhindra fel på lagringsenheter och program, analysera och lösa prestandaproblem med beprövade åtgärder samt allmänt optimera och förbättra: datorhälsan, slutanvändarnas drifttid och resurstilldelningen.

Img-to-lenovo-device-intelligence.jpg
Img-to-smarter-analytics.jpg

Smartare analyser

Lenovo Device Intelligence Solutions övervakar proaktivt många olika datapunkter i hela maskinparken, diagnostiserar problem som påverkar prestandan och tar fram användbara åtgärder.

I de här lösningarna drar vi nytta av AI-metoder med maskininlärning och djupinlärning i den avancerade prediktiva analysmodelleringen. Dessa modeller blir hela tiden bättre, och de blir allt skickligare på att upptäcka potentiella problem och anpassa sig till just din miljö. Det finns också en avancerad funktion för att meddela IT-avdelningen om problem så att de på ett bättre sätt kan prioritera och lösa problem. Med Lenovo Device Intelligence Plus får du ännu fler typer av insikter om enheterna, och fler funktioner för att uppnå bättre affärsresultat.

Lenovo Device Intelligence ger dig kontrollen

IT-administratörer får en säker instrumentpanel med nyckeltal om aktuella och förutsedda problem, insikter i enheterna, prestanda för maskinparken samt en historik.

Poängsättning av datorhälsan för maskinparker och enskilda enheter

Proaktiva varningar för potentiella problem

Rekommenderade åtgärder

Användning av lagringskapacitet

De vanligaste typerna av datorkrascher

Kraschfrekvens efter enhetstyp

Program som påverkar systemprestandan

Batteristatistik

Och mycket mer…

img-world-of-ldi.jpg
VIDEO
Vad är Lenovo Device Intelligence?
img-why-ldi.jpg
INFORMATIONSBLAD
Varför välja Lenovo Device Intelligence?

Gå längre med Lenovo Device Intelligence Plus

Med Lenovo Device Intelligence Plus får dina team ännu fler analysverktyg för att mäta prestandan och få djupare insikter i maskinparken, vilket ger slutanvändarna en bättre upplevelse.

Grundläggande funktioner i LDI

Resursoptimering

Poängsättning av digitala användarupplevelser (UX)

Benchmark-jämförelser

Insikter baserade på persona-analyser

Bedömningar av problemens påverkan på produktiviteten

Grundorsaksanalyser

Och mycket mer…

img-video.jpg
VIDEO
Vad är Lenovo Device Intelligence Plus?
img-whitepaper.jpg
IDC WHITEPAPER
Next-Generation Device Management
img-flyer.jpg
INFORMATIONSBLAD
Vad gör Lenovo Device Intelligence Plus?
img-infographic.jpg
INFOGRAFIK
Värdefulla insikter och mätvärden det går att agera utifrån
img-worldclass-service@2x
Sätt fart på din strategi med Lenovo TruScale

Lenovo tillhandahåller en heltäckande portfölj med IT-lösningar som sträcker sig från fickan till datacentret, under det nya samlingsnamnet TruScale “as a Service”.

img-len-services.jpg
Gör ditt moln säkert med Lenovo Services

Lös utmaningarna med en moderniserad arbetsplats. Förbättra produktiviteten, säkerheten och samarbetet med heltäckande Lenovo Services.

Har du frågor?

Ta kontakt med våra specialister så får du lära dig mer om hur Lenovo Device Intelligence Solutions kan fungera för dig.

Källa: Techaisle/Lenovo U.S. SMB Managed Services Study, juni 2018