Lenovo Device Intelligence Managed Services

Lenovo Device Intelligence
plus Managed Services

En smartare metod för övervakning av digitala upplevelser

En specialbyggd hanterad tjänst som sparar tid och pengar för dig utan att du behöver anställa specialiserad personal.

Läs broschyren

Optimera enheterna, var personalen än arbetar

Den digitala arbetsplatsen. Hybridarbetsplatsen. Den digitaliserade arbetsplatsen. Vad vi än kallar den är det en enorm utmaning att hålla maskinparken optimerad och internkunderna nöjda och produktiva!

Om man dessutom räknar med införandet av nya IT-lösningar, användandet av personliga enheter på distans och behovet av att snabba upp digitaliseringen innebär det en ökad press på IT-cheferna, ledningen och teamen.

img-optimize-devices

Utmaningarna med att hantera maskinparken för en hybridarbetande personal

icon-55

av informationschefer runtom i världen anser att det är extremt eller mycket utmanande att tillhandahålla support till en distansarbetande personal

Lenovo SSG, CIO Report
2022

icon-67

av IT-cheferna tycker att det är extremt eller mycket utmanande att hantera det uppsplittrade
IT-ekosystemet

Lenovo SSG, CIO Report
2022

icon-27

är tillväxttrenden över fem år för prediktiva hanterade underhållslösningar

Global Predictive Maintenance Market, Forecast 2021-2027

Hur underlättar LDI
Managed Services för ditt företag

LDI Plus Managed Services är en produkt där Lenovos programvara för övervakning av digitala upplevelser kombineras med våra hanterade tjänster för att du ska kunna övervaka hälsan i din maskinpark, åtgärda problem, förbättra internkundernas upplevelse och optimera utnyttjandet av IT-resurserna.

Maximera maskinparkens prestanda, öka produktiviteten och användarupplevelsen för de anställda och frigör IT-resurser som i stället kan fokuseras på strategiska affärsinitiativ.

img-ldi-managed-services

Produktsammanfattning

icon-checked-tested

Professionella teknikexperter och supportteam

icon-checked-tested

Övervakning av enheternas hälsa och insikter

icon-checked-tested

Hantering av digitala upplevelser för anställda

icon-checked-tested

Distribution och stationära tjänster

icon-checked-tested

Hantering och lösning av incidenter

icon-checked-tested

Konsulttjänster inom IT-resursplanering

Läs mer om Lenovo
Device Intelligence Solutions

Dessa molnbaserade plattformar är SaaS-lösningar för hantering av datorhälsa, där proaktiva insikter om enheterna och AI-styrd prediktiv analys används för att hålla maskinparken i gång med högsta möjliga prestanda, optimera supportkostnaderna och förbättra slutanvändarnas produktivitet och nöjdhet.

img-increase-employee_56

Öka produktiviteten och användarupplevelsen för de anställda

Övervaka aktiviteten i maskinparken för att upptäcka problemen innan de påverkar användarnas produktivitet.

img-free-up-it

Frigör IT-resurser som kan fokusera på strategiska affärsinitiativ

Låt Lenovos expertteam bli en smart förlängning av ditt IT-team eller supportteam.

img-maximise-performance

Maximera maskinparkens prestanda

Använd prediktiv AI-analys för att identifiera större prestandaproblem och distribuera lösningar.

img-reduce-cost

Sänk kostnaderna med IT-resursplanering

Med analyser och planering kan du säkerställa att dina nästa investering i maskinvara och programvara är rätt för ditt företag.

Det är det dags att avlasta verksamheten

Ta kontakt med våra säljare så får du veta hur Lenovo Device Intelligence Managed Services kan hjälpa ditt företag och avlasta ditt IT-team.

Lenovo Managed Services

Läs mer om alla lösningarna i Lenovo Managed Services och se hur Lenovo kan minska arbetsbelastningen för dina IT-team samtidigt som du ökar produktiviteten hos din personal.

Läs mer

Lenovo
TruScale

Ge dina team den teknik de behöver, hela vägen från fickan till molnet – tech as a service med teknik som levereras som tjänst, var som helst i världen – och sätt fart på din affärsstrategi.

Läs mer

Lenovo Solutions och Lenovo Services

Gör en djupdykning i vårt utbud av lösningar och livscykeltjänster och lär dig mer om hur Lenovo kan hjälpa dig att hantera din IT.

Från den stund då din organisation planerar en ny maskinpark till det att dina resurser behöver kasseras på ett ansvarsfullt sätt har Lenovo en heltäckande uppsättning tjänster i företagsklassen som hjälper dig att konfigurera, distribuera, hantera och ge support för tekniken.

Läs mer
img-len-solutions

Det är det dags att avlasta verksamheten

Ta kontakt med våra säljare så får du veta hur Lenovo Device Intelligence Managed Services kan hjälpa ditt företag och avlasta ditt IT-team.

img-unburden-business_56