Glänta på dörren till bättre resultat
Lenovo Premier Support Plus ger snabbare problemlösning, skyddar din investering och förhindrar IT-problem innan de blir stora problem.

Att ge support till personalen har aldrig varit så komplext

Dina IT-team är överhopade med rutinunderhåll och support och har lite tid över till innovation. Det är svårt med rekryteringen när det råder brist IT-kunniga.

Att stödja distansarbetande personal och driva på digitaliseringen samtidigt är extremt besvärligt för informationschefen och IT-teamet. Organisationen måste snabbt anpassa sig till ny teknik och nya rutiner.

People on the stairs

Utmaningarna med att ge support till maskinparken för en hybridarbetande personal

graph-55p

av informationschefer runtom i världen anser att det är extremt eller mycket utmanande att ge support till en distansarbetande personal.1

img-graph-67

av företag rapporterar att de saknar tid att ta itu med datorfrågor på lämpligt sätt.2

img-graph-77p

av IT-personalens tid ägnas åt underhåll och support.2

Öka produktiviteten och stärk upplevelser med en enda supportlösning

Lenovo Premier Support Plus handlar om att sammanföra dem som behöver support med dem som är bäst rustade för att ge det. Dina användare får direkt tillgång till avancerade tekniker som tillhandahåller bättre och snabbare lösningar som fungerar varje gång – när som helst och var som helst.

Resultatet? Minskad avbrottstid, ökad produktivitet och en mycket bättre medarbetarupplevelse. Se vad mer Lenovo Premier Support Plus kan göra för din personal, dina IT-team och din verksamhet.

The office
  • Support för maskin- och programvara dygnet runt, alla dagar
  • Direktåtkomst till de bästa teknikerna
  • En enda kontaktpunkt och förenklad eskalering
  • Lösningar utan skript via telefon, chatt, telefon eller e-post.
  • Prioritering av service och delar på plats nästa arbetsdag
  • Proaktiv och prediktiv identifiering av problem

Den bredaste, smartaste supportlösningen som finns tillgänglig

Lenovo Premier Support Plus går ett steg längre än klassens bästa användarsupport och problemlösning. Den erbjuder en uppsättning smarta tjänster som hjälper ditt företag på vägen mot maximal produktivitet. Ta en titt:

The man is sitting at the PC
Accidental Damage Protection

Minska reparationskostnaderna för enheter med upp till 80 % och skydda din investering i teknik.

The face of a woman in glasses
Lenovo Device Intelligence

AI-drivna verktyg som ger proaktiva och prediktiva varningar som möjliggör förebyggande problemåtgärder.

Woman with the laptop
Keep Your Drive och Förseglat batteri

Förbättra dataskyddet och få utökad garanti för maskinparkens batterier.

Three people on the stairs
Internationell service

Reser du i affärer? ISE utökar ADP-, KYD- och SBTY-täckningen internationellt.

Lär känna skillnaden med Premier

När IT-budgetarna minskar behöver din verksamhet minska komplexiteten, sänka driftkostnaderna och hitta sätt att öka effektiviteten hos IT-teamen. Med Lenovo Premier Support Plus får du snabba problemlösningar och kan fortsätta med det du är bäst på – att fokusera på tillväxt och vara så produktiv som möjligt.

Upplev Lenovo Premier Support Plus:

Funktioner

Standard

Support

Premier

Support

Premier

Support Plus

Lagning av/fixar för trasiga maskiner

point point point

Avancerad teknisk support dygnet runt

x point point

Omfattande support för maskinvara och OEM-programvara3

x point point

En enda kontaktperson för smidigare ärendehantering

x point point

Tekniskt kontoansvariga för eskalering

x point point

Prioritering av service och delar på plats nästa arbetsdag4

x point point

Standardrapportering är tillgängligt

x point point

Lenovo Service Connect och Premier Asset Tag som tillval

x point point

Prediktiv identifiering av problem, start av ärenden och aviseringar5

x x point

Services Engagement Manager (SEM) för proaktiv tillgångsrapportering och relationshantering6

x x point

Accidental Damage Protection4

x x point

Keep Your Drive4

x x point

Garanti på förseglat batteri i upp till fyra år4

x x point

International Service Entitlement

x x point

Garanti på andra än Think-enheter

x x point

3 Endast OEM-programvara, nivå 1 bästa möjliga support

4 Beroende på marknad, delar och tillgänglighet till maskinvara

5 Kundauktorisering och Win10 eller Win11 krävs. Utbyte av delar vid gula varningar, även utan bekräftelse av felsökningsproblem

6 Services Engagement Manager (minst 500 enheter)

Two men and a woman are talking
Lenovo Services

Gör en djupdykning i vårt utbud av lösningar och livscykeltjänster och lär dig mer om hur Lenovo kan hjälpa dig att hantera din IT.

A man is talking on the phone
Lenovo TruScale

Ge dina team den teknik de behöver, hela vägen från fickan till molnet – teknik som levereras som tjänst, var som helst i världen – och sätt fart på din affärsstrategi.

Det är dags att plussa på din IT-supporttjänst

Ta kontakt med våra specialister så får du veta hur Lenovo Premier Support Plus kan hjälpa ditt företag och avlasta ditt IT-team.

Källa: Lenovo SSG, CIO Report 2022

Källa: US SMB Managed Services Survey, Techaisle