Arbetar mot en ljusare, smartare framtid
En bättre framtid för våra kunder och samhällen och hela vår planet
vpro-evodesign-badge-stacked-ondark-3000
vpro-evodesign-badge-stacked-ondark-3000
green-workplace

Arbetar för att skapa värde som varar

Vi på Lenovo är medvetna om att de beslut vi fattar i dag kommer att påverka framtida generationer. Därför utformar vi våra lösningar för att hålla längre, vara mer energieffektiva och hjälpa våra kunder att nå sina egna hållbarhetsmål.

Vi har en vision om att nå nettonollutsläpp år 2050 och vi arbetar tillsammans med initiativet Science Based Targets för att ta fram målsättningar som låter oss uppfylla den här visionen. Läs vår rapport för fullständig information om våra framsteg och ambitiösa hållbarhetsmål.

”Vi menar att innovation måste syfta till en bättre tillvaro för alla människor — mer inkluderande, mer miljövänlig och i ständig utveckling mot något bättre.”

Yang Yuanqing, vd, Lenovo

Element i vår ESG-utveckling

Det här är bara några av de åtgärder vi har vidtagit för att förverkliga våra mål.

Ladda ner faktablad

Innovative-packaging
Innovativa förpackningar

Vi gör ständigt våra förpackningar mer hållbara genom återvunnet material och eliminering av plast. Våra biobaserade förpackningar är 100 % förnybara och biologiskt nedbrytbara. De är också lättare, vilket minskar utsläppen under transport. Vi använder återvunnet material och har slutat använda plasttejp.

Energy-conservation
Minskar utsläppen

Lenovo har en vision om att uppnå nettonollutsläpp år 2050. Vi arbetar tillsammans med initiativet Science Based Targets för att ta fram målsättningar som låter oss uppfylla den här visionen. Senast 2025 ska 90 % av elen i vår globala verksamhet komma från förnybara källor och en miljon ton växthusgaser ha eliminerats från vår leveranskedja.

Recycled-materials
Återvunnet material

Vi integrerar återvunnet material i våra produkter och förpackningar för att minska avfall och användning av nyproducerat material under tillverkning och livscykel. Bara under 2021 integrerade Lenovo mer än 13,5 miljoner kg återvunnen plast i företagets produkter. Senast 2025 avser vi att 100 % av våra datorprodukter ska innehålla återvunnet material.

Circular-economy
Cirkulär ekonomi

Vi följer den cirkulära modellen Reduce, Reuse, Recyle (minska, återanvända, återvinna) i leveranskedjor, produktdesign, material och tjänster. Våra produkter är gjorda för att repareras på plats vid behov, och när det är dags att uppdatera dina enheter återtar vi maskinvaran för att extrahera ännu mer värde från komponentmaterialet.

Social-impact
Social påverkan

Vi tror på att skapa smartare teknik för alla. Våra produkter granskas av inkluderande designexperter för att säkerställa att de fungerar för alla, oavsett fysiska attribut och förmågor. Samtidigt ger Lenovo Foundation samhällen i hela världen tillgång till teknik och utbildning, och påverkar miljontals människor med strategiska investeringar, volontärarbete och katastrofinsatser.

Upptäck hur Lenovo kan stödja ditt företags hållbarhetsmål

Bärbara Lenovo ThinkPad-datorer. Forma din hållbara framtid.

Vårt senaste utbud av ThinkPad-enheter drivs av Intel vPro®, en Intel® Evo-design, för att säkerställa hög prestanda och funktionalitet, med fokus på mer ansvarsfull verksamhet som konstruerats för att vara det som IT-avdelningen behöver och användarna vill ha. Vi använder också kraftfulla Intel-processorer, som tillverkats av 100 % konfliktfria mineraler, för att leverera branschledande datorprestanda.

Samtidigt underlättar Lenovo TruScale tillgången till skräddarsydda lösningar med hjälp av vårt ramverk Technology-as-a-Service. TruScale tillhandahåller det senaste och mest innovativa inom maskinvara, programvara och tjänster som ett led i en flexibel och hållbar tillväxtstrategi.

green-outdoor

Uppnå dina miljömål med smartare tjänster

Samtidigt som vi arbetar mot mer energieffektiv och människocentrerad teknik ger vi även våra kunder möjlighet att uppfylla sina egna hållbarhetsmål.

CO2-Offset
Lenovo CO₂ Offset Services

Lenovo samarbetar med certifierade serviceleverantörer och FN för att kompensera för koldioxidutsläpp under enheternas produktion, transport och typiska livscykel på fem år. På det här sättet har våra kunder kompenserat för över 500 000 ton koldioxid.

Asset-Recovery
Lenovo Asset Recovery Services

Lenovo kan hjälpa dig att utveckla en hållbar företagsstrategi för att återvinna uttjänta produkter. Bara under 2021 återvann vi mer än 29 000 ton produkter genom vårt produktåtertagningsprogram.

Vill du veta mer?

Lenovo ESG arbetar för att bredda vår förståelse av värde i teknik. Om du har frågor om hur vi kan hjälpa dig att skapa en ljusare och mer hållbar framtid eller om du vill prata med en Lenovo-specialist finns vi här för dig.