Smartare andas nytt liv i livscykeln
Lenovo Asset Recovery Services hjälper dig att stödja en cirkulär ekonomi genom återvinning, återanvändning och renovering av uttjänt maskinvara.

Minimera e-avfall genom säker livscykelhantering

Företag lutar sig mot teknik för att lyckas. Men eftersom företagen står inför ökade påtryckningar för att uppfylla miljömålen från både myndigheter och kunder, behöver de också en effektiv hanteringsstrategi för uttjänta IT-tillgångar som tar hänsyn till enheter med olika åldrar och från flera varumärken.

Med hjälp av Lenovo Asset Recovery Services (ARS) kan du på ett säkert sätt hantera livscykeln för din maskinvara, oavsett varumärke, inklusive bärbara datorer, stationära datorer, kringutrustning, maskinvara för företag med mera och därmed minimera din miljöpåverkan.

A group of people sitting at a computer

Strategisk, socialt ansvarsfull och regelefterlevande

Med Lenovo ARS får du ett dedikerat team av experter som hjälper dig att skapa en strategi för livscykelplanering som främjar återvinning, återanvändning och renovering av all teknisk maskinvara.   

Vi erbjuder en central lösning för säker, dokumenterad avyttring av IT-tillgångar och data som kan anpassas för att tillgodose de unika behoven hos din organisation över hela världen. Efter säker sanering av dina data kontrollerar vi dina enheter noggrant och återanvänder delar, renoverar enheter i gott skick och återvinner de som är för gamla eller skadade på ett ansvarsfullt sätt.

Korrekt e-avfallshantering kan hjälpa dig att stödja en cirkulär ekonomi

70%

70 % av vårt totala giftiga avfall består av e-avfall.1

 

50 miljoner ton

e-avfall blir kvar varje år.2

205

Endast 20 % av e-avfallet återvinns formellt.2

 

74,7 miljoner ton

e-avfall beräknas fram till 2030.3

Flexibla alternativ för att tillgodose dina behov

Meeting in an office
ARS-standardtjänster
 • Hämtning och säker transport av enheter från din position
 • Bearbetning efter insamling, testning och förberedelse av utrustning för återförsäljning
 • Återvinning för att säkerställa korrekt kassering av föråldrad utrustning
 • NIST 800-88-kompatibel datasanering och diskdestruktion
 • En enda kontaktpunkt och detaljerade rapporter
 • Returnera värde till kunden för återsäljbara tillgångar
Meeting in an office
Ytterligare tjänster på begäran
 • Identifiering på distans eller på plats för att ange det skäliga marknadsvärdet för det aktuella lagret
 • Demontering och flytt av tillgångar till upphämtningsområdet på plats
 • Tillgångar placeras i karantän för att säkerställa datamigrering
 • Datadestruktion på plats
People on stairs
Andra alternativ
 • Renovering och remarketing
 • Återvinning av komponenter
 • Donation till en organisation du väljer

Behöver du hjälp med att hantera koldioxidavtrycket från IT?

Lenovo CO₂ Offset Services gör det enkelt att på ett påtagligt vis kompensera koldioxidutsläppen från dina enheter med stöd för FN:s och Gold Standards® klimatåtgärdsprojekt.

Skapa värde från dina äldre tillgångar med tillförsikt

Lenovo ARS kan hjälpa till att kompensera vissa kostnader relaterade till din nya tekniska uppdatering. Genom att arbeta med ledande ITAD-partner tillhandahåller vi ett rimligt marknadsvärde för dina föråldrade IT-tillgångar. Kontakta oss så bedömer våra specialister värdet på dina uttjänta IT-tillgångar.

Three women in the office with a tablet