Tchnij nowe życie w cykl użytkowania produktów
Usługi odzyskiwania zasobów Lenovo Asset Recovery Services pomagają realizować założenia gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez operacje przerabiania na surowce wtórne, wykorzystania do innych celów i regenerowania sprzętu wycofanego z eksploatacji.

Ograniczanie ilości wytwarzanych elektrośmieci dzięki bezpiecznemu zarządzaniu cyklem życia

Współczesne przedsiębiorstwa potrzebują nowoczesnych technologii. Z drugiej strony od kilkunastu lat rządy państw i sami klienci wywierają coraz większą presję na ekologię, dlatego koniecznością staje się strategia zarządzania zasobami informatycznymi po zakończeniu ich eksploatacji – z uwzględnieniem faktu, iż urządzenia są w różnym wieku i pochodzą od różnych producentów.

Usługi odzyskiwania zasobów Lenovo Asset Recovery Services (ARS) umożliwiają bezpieczne zagospodarowanie wszelkiego sprzętu, w tym laptopów, komputerów stacjonarnych, urządzeń peryferyjnych, urządzeń profesjonalnych itd., pomagając ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko.

A group of people sitting at a computer

Strategiczne, społecznie odpowiedzialne i zgodne z przepisami

W ramach usług Lenovo ARS klienci otrzymują wsparcie zespołu specjalistów, którzy pomogą opracować strategię użytkowania w całym cyklu życia obejmującą finalne przerobienie na surowce wtórne, wykorzystanie do innych celów i zregenerowanie wszelkich urządzeń.   

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie zapewniające bezpieczną, udokumentowaną utylizację sprzętu informatycznego i danych, dostosowane do unikalnych oczekiwań organizacji działającej na całym świecie. Po bezpiecznym usunięciu danych wnikliwie skontrolujemy urządzenia, wykorzystamy ich części do innych celów, zregenerujemy urządzenia będące w dobrym stanie, a sprzęt zbyt stary lub uszkodzony odpowiedzialnie poddamy recyklingowi, odzyskując surowce wtórne.

Prawidłowe zagospodarowanie elektrośmieci przyczynia się do budowania gospodarki o obiegu zamkniętym

70%

wszystkich toksycznych odpadów na ziemi to elektrośmieci.1

 

50 mln ton

elektrośmieci rocznie pozostaje nieprzetworzonych.2

205

elektrośmieci jest rzeczywiście przerabianych na surowce wtórne.2

 

74,7 mln ton

elektrośmieci ma powstawać rocznie do 2030 roku.3

Elastyczne opcje umożliwiające dopasowanie do konkretnych potrzeb

Meeting in an office
Standardowe usługi ARS
 • Odbiór i bezpieczny transport urządzeń z lokalizacji klienta
 • Po odbiorze odpowiednie uzdatnienie, testowanie i przygotowanie do odsprzedaży
 • Recykling w celu zapewnienia właściwej utylizacji przestarzałego sprzętu
 • Usuwanie danych i niszczenie dysku zgodne z normą NIST 800-88
 • Kontakt z jednym usługodawcą i szczegółowe sprawozdanie
 • Zapłata klientowi za sprzęt nadający się do ponownego wykorzystania
Meeting in an office
Dodatkowe usługi na żądanie
 • Usługi zdalnego lub lokalnego wykrywania sprzętu w celu oszacowania realnej wartości rynkowej
 • Demontaż urządzeń i ich przeniesienie do lokalnego miejsca odbioru
 • Tymczasowe umieszczenie sprzętu w kwarantannie w celu zapewnienia migracji danych
 • Lokalne zniszczenie danych
People on stairs
Inne opcje
 • Regeneracja i odsprzedaż
 • Wykorzystanie podzespołów do innych celów
 • Przekazanie w darowiźnie wybranej organizacji

Potrzebujesz pomocy w zarządzaniu śladem węglowym infrastruktury informatycznej?

Oferowane przez Lenovo usługi CO2 Offset Services pozwalają łatwo i wymiernie kompensować emisję dwutlenku węgla wynikającą z użytkowania firmowych urządzeń. Program polega na udziale w różnych inicjatywach klimatycznych ONZ i Gold Standard®.

Sprzedaż starego sprzętu generująca dodatkowe przychody

Usługi Lenovo ARS pomagają zrekompensować część kosztów ponoszonych w związku z modernizacją środowiska IT. Współpracując z czołowymi dostawcami usług ITAD, wyceniamy zużyty sprzęt według realnej wartości rynkowej. Skontaktuj się z nami, a fachowcy oszacują, ile może być warty sprzęt komputerowy wycofywany z eksploatacji.

Three women in the office with a tablet