Smartare teknikval kan göra skillnad för hållbarheten
Lenovo kan vara din betrodda partner när det gäller att lägga en grund för mätbara framsteg.

Hållbarhet börjar med engagemang

Lenovo visar vägen mot en mer hållbar framtid. Vi arbetar för att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2050, med vetenskapsbaserade mål som validerats med Net-Zero Standard från Science Based Targets initiative (SBTi).

Vi delar med oss av det engagemanget till våra kunder genom innovativa hållbarhetslösningar som kan bidra till att minska utsläppen och avfallet och samtidigt hjälpa oss att hushålla med de begränsade resurserna på vår planet.

Vi berättar gärna mer för dig om våra övergripande tankar kring ESG-lösningar (Environmental, Social, and Governance).

En pålitlig partner i hela världen

Vi samarbetar med kunder inom många olika branscher för att minska den miljöpåverkan deras teknik har, med hjälp av pålitliga lösningar som bygger på maskinvara, programvara och tjänster.

lenovo-f1
Kretsloppsekonomi
Lenovo och F1® ingår partnerskap för bättre hållbarhet

En av de fantastiska sakerna med vårt partnerskap är hållbarhetsinitiativet. F1 använder Lenovo Asset Recovery Service för att ge sin maskinvara en andra chans i livet hos användare som kommer att se till att få ut så mycket som möjligt av den, samtidigt som den återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

smarter-packaging
KLIMATHANDLING
Med smartare förpackningar och fraktsätt minskas koldioxidutsläppen

Detta branschledande företag inom finanssektorn i Tyskland vände sig till Lenovo för att minska den miljöpåverkan deras förpackningar hade med 87 % och koldioxidutsläppen från leveranserna med 94 %.

imagining
Energieffektivitet
Föreställ dig mer hållbara högpresterande datorsystem

Se hur DreamWorks Animation förverkligar allt större och djärvare idéer med Lenovo Neptune och HPC-lösningar. Med hjälp av Lenovo kunde de öka sin databehandlingskapacitet med 20 % samtidigt som kostnaderna för kylningen minskade.

offsetting
KLIMATHANDLING
Att kompensera för 38 000 ton koldioxid

Detta globala företag inom media, tjänster och utbildning valde Lenovo CO2 Offset Services som en del av sitt mål att bli klimatneutrala år 2030. Hittills har de kompenserat för koldioxidutsläpp på cirka 38 000 ton – en siffra som hela tiden växer.

renewable
Energieffektivitet
Högpresterande datorsystem på 100 % förnybar energi

På ett hållbart HPC-center i norra Island drivs högdensitetsservrarna från Lenovo ThinkSystem till 100 % på förnybar energi, vilket gör att centret kan tillhandahålla kostnadseffektiva, koldioxidneutrala värdtjänster för beräkningsintensiva arbetsbelastningar.

infrastructure
KRETSLOPPSEKONOMI
Infrastruktur som alltid har rätt storlek

Med Lenovo TruScale fick det här Peru-baserade outsourcingföretaget mer flexibilitet genom att de på ett smidigt sätt kunde storleksförändra sin infrastruktur för att klara av förändrade affärskrav utan att riskera att etablera för mycket resurser.

Hållbara val, ansvarsfull upphandling.

Lenovo gör det enkelt att förbättra hållbarheten för varje steg i processen när du införskaffar, brukar och returnerar den teknik som du behöver för att driva företaget framåt.

energy
INFORMATIONSBLAD
Energieffektiva enheter

Lenovo håller på att göra branschens bredaste utbud av tekniklösningar mer hållbart. Till exempel är 100 % av våra ThinkPad- och ThinkCentre-enheter ENERGY STAR®-certifierade.

packaging
INFORMATIONSBLAD
Förpackning

Vi är stolta över att kunna använda plastfria förpackningar och förpackningar tillverkade i snabbförnybart bambusockerrör till allt fler produkter, samtidigt som vår Bulk Packaging Service hjälper oss att minska avfallet och hålla koll på transportkostnaderna.

bridging
ARTIKEL
Att ta sig hela vägen till hållbarhet

I denna artikel och checklista får du praktiska tips om hur du kan förbättra hållbarheten under hela tekniklivscykeln när du införskaffar, brukar och returnerar enheter och servrar.

reshape
INFOGRAFIK
Omforma din organisation för en kretsloppsekonomi

Läs om en tredelad strategi som kan hjälpa ditt företag att börja tänka kretsloppsmässigt kring tekniken, vilket kan minska kostnaderna, utsläppen och elektronikavfallet.

Framtiden är cirkulär

I dag återvinner 89 % av alla organisationer mindre än 10 % av sin IT-maskinvara.1
Vi kan hjälpa dig att uppnå mer av en kretsloppsekonomi genom ansvarsfull hantering av IT-enheter som nått slutet av sin livscykel och as a service-lösningar som gör att du slipper överetablering.

Återanvända, renovera, återvinna.

Lenovo Asset Recovery Services (ARS) är en helhetslösning som kan hjälpa dig att hantera föråldrad teknik på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Vi håller kvar resurserna i kretsloppet genom att återanvända delar där det är möjligt, renovera enheter och återvinna resurserna på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

reuse
right-size

Rätt storlek på IT-systemen med as a service

Med Lenovo TruScale Everything as a Service kan tekniken anpassas efter ständigt föränderliga krav. Vi hanterar etablering, distribution, support och returer när det är dags att uppdatera. Och allt detta levereras via en praktisk och förutsägbar förbrukningsmodell. Denna flexibla och kostnadseffektiva modell kan anpassas efter dina behov, så att du aldrig har ont om processorkraft men inte heller slösar resurser på outnyttjad kapacitet.

Handla smartare för klimatet och minska din påverkan på miljön

up-to
Vattenkylningsteknik

Upp till 40 % lägre energiförbrukning

Lenovo Neptune-tekniken för direkt vattenkylning ger 95 % värmeavlägsningseffektivitet och upp till 40 % lägre energiförbrukning. Den har också ett litet format som gör att du kan få plats med mer på ditt datacenter. Dessutom kan spillvärmen användas till annat.

tangible
CO2 Offset Services

Praktiska sätt att hantera koldioxidavtrycket

Lenovo CO2 Offset Services gör det enkelt att kompensera för de beräknade koldioxidutsläpp som hör till varje Lenovo-enhet i hela din befintliga IT-maskinpark eller för nyinköpt utrustning. Koldioxidkompensationen baseras på utsläppen under en genomsnittlig livscykel, och omfattar tillverkning, frakt, användning och kassering.

extend
Längre livscykler

Förläng livslängden för enheterna med premiumtjänster för garanti och support.

Låt det gå längre tid innan du byter ut dina enheter med Lenovo Premier Support Plus, där prediktiva AI-system gör det lättare att förutse reparationer och minimera kostsamma driftavbrott.

low-carbon
Reduced Carbon Transport

Reduced Carbon Transport

En lösning på paradoxen – få snabb frakt och fördelen med en lägre miljöpåverkan. Genom att köpa Sustainable Aviation Fuel-poäng (SAF) ger tjänsten Reduced Carbon Transport dig fördelarna med lägre koldioxidutsläpp i samband med ditt IT-inköp.

Ett samtal om resan mot hållbarhet

Över hela världen ingår nu hållbarhet i företagsledningarnas beslutsprocesser. I dag kan man både införa hållbara affärsmetoder och få effektiva IT-system genom att bästa praxis integreras i verksamheten. I det här webbseminariet, som levereras on-demand, slår sig Lenovo ner med branschledande tänkare från Intel och Microsoft för att prata om de frågor som IT-beslutsfattare måste ta itu med i framtiden.

Är du redo att ta reda på hur Lenovo kan hjälpa dig?

Kontakta oss för en hållbarhetsbedömning eller en hållbarhetsworkshop redan i dag.

1 Capgemini Research Institute, ”Sustainable IT”, januari 2023