Nå dina affärsmål och strategiska mål i molnet
Designad för att hjälpa dig lösa dagens utmaningar – nå resultat med Lenovos molnlösningar för Azure.
Microsoft Azure
Microsoft Azure
img understand options

Förstå dina valmöjligheter, välj den bästa vägen och gå i egen takt

Lenovo Professional Services är konstruerade utifrån en enkel resultatbaserad modell för omfattning, prissättning och leveranser som uppfyller behoven hos såväl små som stora företag. Vi levererar sakkunnigt mjukvara, tjänster och hårdvara och tar hand om migreringen, så att du kan ta hand om ditt företag.

Fyra steg till bättre affärsresultat

En engagemangsmodell i fyra steg gäller alla Lenovos molnlösningar för Azure. Lenovos intresserade och mycket erfarna Cloud Service Provider (CSP) Professional Services-team håller dig i handen varje steg på vägen.

icon big data

1. Utvärdera

Med hjälp av ett databeroende, verktygsbaserat analytiskt tillvägagångssätt analyserar, utvärderar och utvecklar Lenovos experter högnivåarkitekturer, exekveringsstrategier och tidsfrister för att lösa även de svåraste utmaningarna som datagravitation, säkerhet, efterlevnad av regelverk, kostnadshantering och behov av organisatoriska förändringar.

icon manage services

2. Design

Lenovo-konsulter konstruerar den optimala lösningen för ditt företag och omvandlar högnivåarkitekturer till lågnivådesign och kopplingsscheman, som granskas och godkänns före driftsättningen.

icon systems management

3. Genomföra

Designdokument används för att möjliggöra en strukturerad, konsekvent och smidig implementering. Lenovos tekniker kortar tiden till produktivt arbete och maximerar avkastningen genom att kunnigt hantera alla hårdvaruinstallationer, datamigreringar och driftsättning av system sakkunnigt med små eller inga avbrott.

icon increase 0

4. Optimera

Slutligen optimeras offentliga molntjänster för tillförlitlighet, säkerhet, skalbarhet, prestanda, kostnadsminskning och operativ effektivitet för att säkerställa att de levererar de viktigaste affärsbehoven.

Lenovos molnlösningar för Azure:
Realisera fördelarna

icon simplify

Förenkla överallt

Enkla, modulära molntekniker med okomplicerad, och tydlig prissättning

icon sustainbillity

Bygg in hållbarhet

Gör balansräkningen miljövänlig genom att migrera infrastruktur till Azure-molnet

icon resilient

Var resilient

Skydda data och kritiska affärssystem från säkerhetshot hela tiden

icon business 0

Säkerställ kontinuiteten

Garantera maximal drifttid och tillgänglighet för IT och affärsverksamheten

Enkla, modulära lösningar gör det enkelt att börja använda molnet

Oavsett om du tar de första stegen mot molnet eller vill förbättra din befintliga  molnupplevelse, erbjuder Lenovos molnlösningar för Azure en tydlig väg framåt.

img cloud adoption 0
Använda Microsoft Azure-molnet

Med en enda portal och en rad verktyg kan du flytta dina appar, virtuella maskiner och data till molnet – snabbt, säkert och kostnadseffektivt.

img sql adoption
Användning av Microsoft Azure SQL

Denna familj med molnbaserade databastjänster erbjuder samma kodbas från randen till molnet, så den uppdateras automatiskt och är mer skalbar och säker.

img avd
Microsoft Azure Virtual Desktop (AVD)

Fullständiga stationära datorer som körs på en fjärrserver är ett enkelt och säkert sätt att ge dina användare den information och de appar de behöver, oavsett enhet.

img backup
Microsoft Azure Backup

Denna kostnadseffektiva, säkra enklickslösning för säkerhetskopiering kan snabbt skalanpassas för att tillgodose dina behov av backuplagring, inklusive Azure Virtual Machines, SQL- och SAP-databaser och Azure-filresurser.

img recovery
Microsoft Azure Site Recovery

Eliminerar de höga kostnaderna för att driftsätta, övervaka, korrigera och underhålla den lokala katastrofåterställningsinfrastrukturen eller underhålla ett sekundärt datacenter.

img recovery 1
Azure Hybrid Cloud

Detta sätt att leverera resiliens kombinerar styrkan och prestandan hos lokal hårdvara med molnets säkerhet, skala, flexibilitet och redundans.

Gjut liv i dina molnambitioner – snabbt, enkelt och kostnadseffektivt. Bli molnförberedd!

Det kan vara besvärligt att hitta det bästa receptet för dina affärsbehov i molnet. Skaffa rätt expertkunskaper med Lenovos molnlösningar för Azure, som hjälper dig att eliminera komplexitet och avgränsningar, vilket gör dina appar och data smidigare och snabbare.