Smartare kompletta konferenslösningar
Maskinvara, programvara och professionella tjänster i världsklass från en och samma pålitliga rådgivare.

Samarbeten på hybridarbetsplatsen

Nuförtiden är arbetskraften decentraliserad och behovet av smartare konferensrumslösningar större än någonsin. Vissa menar på att över hälften av G2000-företagen år 2025 kommer att räkna arbete på distans som likvärdigt med arbete på plats.1

collab-hybrid-workplace

Lenovo förstår branschens behov

80p

av beslutsfattarna är överens om att en sammanhållen samarbetslösning gör det lättare för dem att behålla sin konkurrenskraft inom branschen.2

40p

Färre än 40 % av IT-beslutsfattarna är extremt nöjda med sin nuvarande uppsättning samarbetsverktyg.2

42p

av den hemarbetande personalen är mer benägen att stanna kvar på jobb där tekniken hjälper dem att hålla kontakten med kollegorna.3

smart-collab-flyer

Är dina anläggningar förberedda för hybridarbete?

I Lenovos tjänst Smart Collaboration Professional Services kombineras innovativ, pålitlig och smart maskinvara för samarbeten med olika funktionsbaserade tjänster med konstruktion, distribution och support av långsiktiga mötesrumslösningar som ger ett effektivt hybridsamarbete.

Smartare samarbete på arbetsplatser med hybridarbete

Med det här heltäckande erbjudandet utrustas fysiska möteslokaler fullständigt för ett optimerat hybridsamarbete – och i det ingår branschledande support för att se till att de här rummen hela tiden fungerar smidigt.

assess-services
ASSESS Service

Utför en utvärdering av rum, antingen virtuellt eller på plats, och levererar skräddarsydda rekommendationer för rum av alla storlekar och alla typer av funktioner.

design-services
Designtjänster

Identifierar vilken användarupplevelse som behövs i varje unikt utrymme, och upprättar en lista över all rekommenderad maskinvara och programvara samt alla rekommenderade tjänster.

project-management
Projekthantering

Planerar och genomför hela processen med konstruktion, driftsättning och kontroller så att de ansvariga för organisation, anläggning och IT inte behöver göra det.

deploy-services
DEPLOY Service

Genomför driftsättning, både på plats och virtuellt. I den här tjänsten ingår borttagning av befintlig maskinvara, installation av ny maskinvara och nya AV-system samt installation av all programvara och av UC-plattformen.

training-services
Utbildningstjänster

Skapar personanpassade utbildningsmoduler för de specifika behov en organisationen har, där det bland annat ingår utbildning i enhetsanvändning, TSM och UC.

maintain-services
MAINTAIN Service

Inför rutinmässig incheckning och lättföljda riktlinjer för att säkerställa att uppdateringar installeras och att rummen hela tiden fungerar smidigt.

support-services
Support services

Professionellt utbildade handläggare finns tillgängliga genom Premier Support for Smart Collaboration Call Center. Med den här tjänsten får du global support dygnet runt, alla årets dagar.

solutions-and-services
Lenovo Solutions and Services

Gör en djupdykning i vårt utbud av lösningar och livscykeltjänster och lär dig mer om hur Lenovo kan hjälpa dig att hantera din IT.

tru-scale
Lenovo TruScale

Ge dina team den teknik de behöver, hela vägen från fickan till molnet – teknik som levereras som tjänst, var som helst i världen – och sätt fart på din affärsstrategi.

Få en modern personal

Kontakta våra specialister så får du veta hur Lenovos Smart Collaboration Professional Services kan hjälpa dig att frigöra IT-resurser, eller så kan du läsa mer om smarta samarbetsenheter som ger optimala konferensrumslösningar.

smart-collab-devices

1 – IDC, "IDC FutureScape: Worldwide Future of Work Predictions 2023". https://blogs.idc.com/2022/12/07/idc-futurescape-worldwide-future-of-work-2023-predictions

2 – Lucid Software, "Improving Collaboration Tools Facilitates Creativity, Innovation, and Profitability", juni 2021. https://lucid.co/resources/ebook/improving-collaboration-tools-facilitates-creativity

3 – Accenture, "Future of work research", november 2022. https://www.accenture.com/us-en/insights/consulting/future-work

(*) – Ej tillgängligt på alla marknader