Ett smartare sätt att hantera ditt IT-koldioxidavtryck med påtagliga resultat
Lenovos CO₂ Offset Services gör det enkelt att kompensera för koldioxidutsläpp, och du kontrollerar det helt själv.

Kompensera för Lenovo-enheters koldioxidutsläpp

Lenovos CO2 Offset Service är den första tjänsten i sitt slag i teknikbranschen. Vi har uppskattat värdet av koldioxidutsläpp för Lenovos enheter och servrar under en genomsnittlig livscykel – från tillverkning till dagligt bruk till pensioneringen.

Väljer du att delta kommer vår tjänst att kompensera för dina enheters utsläpp genom att stödja verifierade klimatåtgärdsprojekt som sker i regi av FN, CDM, Gold Standard® eller Climate Action Reserve.

Varför ska du välja Lenovos CO2 Offset Services?

icon convenient

Praktiskt

Du kan kompensera för koldioxidutsläppen för varje maskinvarutransaktion, gamla som nya, vid inköpet. Vi hjälper dig att redogöra för varje enhets genomsnittliga utsläpp.

icon proactive

Proaktivt

Ta hänsyn till framtida utsläpp. Vi kompenserar för utsläpp kopplade till enhetens tillverkning, frakt och energianvändning för en genomsnittlig livscykel.

icon compliant

Kompatibelt

Nå målen mer effektivt och gör det lättare att nå upp till styrningsstandarderna med hjälp av tydliga och detaljerade data.

icon transparent

Tydligt

Se detaljer om miljöprojektet som kompensationen stöder med hårdvarans serienummer.

icon meaningful

Meningsfullt

Vi samarbetar med en rad olika partner, inklusive klimatförändringsprojekt i regi av FN och Gold Standard®, så att du kan lita på att de miljöprojekt som ditt företag stöder är effektiva och drivs med integritet.

icon sustainable

Hållbart

Hjälp företaget att handskas med frågor och mål för socialt ansvar och bidra till en mer hållbar framtid.

Riktiga berättelser, påtaglig effekt

Vi gör koldioxidkompensation enkelt och hjälper företag att hantera sitt koldioxidavtryck från IT. Hör och läs vad våra kunder har att säga.

img ilunion
ILUNION:s IT-tjänster

Bygg upp en bättre värld där alla får vara med

ILUNION strävar mot en mer inkluderande ekonomi inom ramen för hållbar utveckling. Genom att kompensera för koldioxidutsläppen från sina Lenovo-enheter hjälpte Lenovo CO2 Offset Services dem att flytta fram sina mål tre månader.

img UoB
Universitetet i Birmingham

Handfasta lösningar för att hantera koldioxidavtryck

Universitetet i Birmingham planerar sin marsch mot att tillhöra de 50 främsta universiteten i världen genom att sätta hållbarhet först. För att hjälpa dem gör Lenovo CO2 Offset Services det enkelt att kompensera utsläpp när de konfigurerar sin hårdvara.

img sustainable IT
enthus

Leverera mer hållbar IT, helt enkelt

Enthus har infört Lenovo ThinkSystem SR650-servern med Lenovo CO2 Offset Services för att bevisa för sina kunder att hållbarhet inte behöver inte vara komplicerat eller dyrt. Genom att samarbeta med Lenovo kan enthus erbjuda hållbara IT-lösningar snabbt och effektivt utan mer långdragna IT-köp eller att göra implementeringen mer komplex.

Kunder belönar hållbara företag

Det är inte bara miljön som drar nytta av hållbar affärspraxis. Organisationer som i medier framställs som att de påverkar klimatförändringarna i positiv riktning har haft en 26 % högre aktiekursutveckling (1,4 % per år jämfört med MSCI:s världsindex)1.

57

 

av konsumenterna skulle ändra sina köpvanor för att minska sin negativa miljöpåverkan.1 

77

 

av konsumenterna säger att det är viktigt att varumärken är hållbara och miljömässigt ansvarsfulla.2 

71

 

anser att spårbarhet är mycket viktigt och kan tänka sig att betala mer till varumärken som erbjuder det.2

img offset carbon

 

Kompensera koldioxidutsläppen när ni köper in IT

Ni kan kompensera för koldioxidutsläpp när ni köper in IT-hårdvara. Lenovo samarbetar med en miljöpartner för att kompensera för CO2-utsläppen som kan förknippas med era enheter. Vi har räknat åt er och har kommit fram till ett koldioxidutsläpp per enhet för en genomsnittlig enhetslivscykel.

img carbon offsets

 

Insyn i koldioxidkompensationen i hela IT-flottan

Du kan också begära tillgång till en personlig hållbarhetsinstrumentpanel. I den kan du hantera ditt IT-koldioxidavtryck från enhetsnivå till hela IT-flottan, hämta en bekräftelse på koldioxidkompensationen och se detaljer om projektet som din kompensation stöder.

Smartare teknik för en mer hållbar framtid

Det är en sak att kompensera för sitt koldioxidavtryck. En helt annan att hålla den låg från början.

Lenovo är ledande inom innovativa förpackningar. Genom att kombinera bambufiberteknik med andra innovativa material har Lenovos förpackningsteam tagit fram plastfria förpackningar för ThinkPad X1 och Z-serien och introducerat en kudde till ThinkPad L14 Gen 3 som innehåller 30 % plast   som annars skulle ha hamnat i havet.3

img packaging

 

Förpackning

Bambufibern är elegant, lätt och snabbt fullständigt förnybar. Sedan 2008 har Lenovo minskat sin förpackningsförbrukning med 3 737 ton.3

 

img recycled materials

 

Återvunna material

Lenovo införde år 2021 till 75 % återvunnet aluminium i A/C-höljena till ThinkPad Z13 Gen 1 och ThinkPad Z16 Gen 1, samt till 90 % återvunnet magnesium i A/C-höljena till ThinkPad X13s Gen 1.3

 

Lenovo utsläppsfritt 2050

Lenovo är stolta över att tillkännage sitt engagemang för nettonollutsläpp senast år 2050 efter att ha fått sitt vetenskapsbaserade nettonollmål validerat av Science Based Targets initiative (SBTi). Enligt SBTi:s Net-Zero Standard, som är de första i sitt slag, åtar sig Lenovo att minska sina absoluta utsläpp inom ramen för omfång 1, 2 och 3 av växthusgaser med 90 % fram till räkenskapsåret 2049/50 jämfört med basåret 2018/19. De återstående tio procentens växthusgasutsläpp kommer att neutraliseras under målåret. Det gäller även eventuella växthusgaser som släpps ut i atmosfären därefter.

img net zero

Behöver ni hjälp med att hantera
koldioxidavtrycket från IT?

Lenovos CO2 Offset Services kompenserar enkelt för era enheters koldioxidutsläpp. Kontakta våra specialister redan i dag!