Home >  Green credentials are important for a new generation of employees
Toggle Font Size
Sustainability

Som IT-chef ser du på nära håll pressen på organisationen att locka till sig och behålla de bästa medarbetarna. Du är inte ensam. Detta är ett område som på nytt får stort fokus i företag av alla storlekar och i flera branscher.

AMD@2x
win-11

Den stora uppsägningen påverkade organisationer av alla storlekar, då 3,5 miljoner människor slutade sina jobb varje månad enligt Bureau of Labor Statistics.1 I dagens konkurrensutsatta anställningslandskap är lösningen för att locka till sig och behålla de bästa medarbetarna inte bara att erbjuda högre löner eller nyskapande förmåner på kontoret. Nästa generation anställda kommer också att utvärdera potentiella arbetsgivare utifrån organisationens ESG-åtaganden för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Hållbarhet handlar om mer än bara organisationens ansvar – nu är det även en prioritet för de anställda.

(Gröna) förväntningar i förändring

Distansarbete – och nu även hybridarbete – innebar en grundläggande förskjutning i förväntningar, med anställda som önskar fler sociala förmåner, semesterdagar samt flexibla arbetstider och arbetsplatser. Anställda vill även vara del av organisationer som motsvarar deras kärnvärden och värderingar. När det gäller att anställa de bästa medarbetarna blir det allt viktigare med hållbarhet, rättvisa och bolagsstyrning.

Enligt en nyligen genomförd undersökning av intranätföretaget Unily sa 65 % av arbetarna att de var mer benägna att arbeta för ett företag som hade en robust hållbarhetspolicy.2 Slutsatsen: Ju mer organisationens miljöpolicy överensstämmer med de anställdas värderingar, desto troligare är det att ni kan anställa och behålla engagerade och kreativa medarbetare.

Det är lätt att tro att dessa förändringar drivs på av framtidens arbetskraft (generation Z), men det stämmer inte. Arbetare över hela brädet förväntar sig att organisationer antar mer etiska metoder. En global undersökning i nio länder som genomförts av IBM visade att sju av tio anställda och jobbkandidater vill arbeta för organisationer som har en positiv inverkan på världen.3 Det är rimligt att förvänta sig att detta antal ökar när nästa generation anställda hittar sitt mål och sin röst på arbetsmarknaden.

IT-chefer noterar trenden

IT-team antar den “gröna” utmaningen och implementerar policyer som både har direkt effekt på organisationens välbefinnande — och på miljön’. Hur då? Med smartare teknikval. Det är viktigt att erbjuda de anställda ett brett utbud av bärbara datorer, surfplattor och arbetsstationer. Moderna enheter som Lenovo ThinkPad® Z-Series med Windows 11 Pro med företagsförberedda AMD Ryzen PRO 6000 Series-processorer skapades för den nya generationen användare.

Lenovo Z-Series är de mest hållbara ThinkPads som någonsin har konstruerats med genomgående återvinningsbara material och i förpackningen omkring dem. För Lenovo är förpackningar inte bara ett sätt att få färdiga bärbara ThinkPad-datorer från vår tillverkningsanläggning till våra kunder. Det är en möjlighet för våra förpackningstekniker och formgivare att göra hållbar skillnad genom innovation.

Vi bygger en mer hållbar flotta

Anta att ni uppdaterar er flotta av bärbara datorer för anställda. Tidigare var det säkert kostnad per enhet och ett rejält serviceavtal som påverkade inköpsbeslutet. I dag ingår hållbarhet och etisk tillverkning i IT-teamets beslutskriterier för bärbara datorer. Om de anställda förstår att de enheter ni erbjuder har valts ut med hänsyn till hållbarhet är det ett extra plus i kanten för er organisation, och det visar i konkreta termer att företaget åtar sig att göra skillnad med hjälp av innovation.

När ditt team börjar utvärdera hur de kan ta med hållbarhet vid valet av enheter finns det några överväganden som ni bör vara extra uppmärksamma på:

  • Strömförbrukning. Utvärdera hur mycket ström operativsystemet använder samt den energi som gått åt vid tillverkningen av den bärbara datorn.
  • Återvinningsbara material. Leta efter produktförpackningar som är återvinningsbara och tillverkade av återvunna material. Tänk också på själva enheten. Använder din leverantör innovativa, hållbara komponenter samtidigt som de minimerar antalet skadliga material som används vid tillverkningsprocessen?
  • Resursåterställning och kassering. Kassering av uttjänta tillgångar har en betydande miljöpåverkan och tillför massor av avfall till planeten varje år. Kontrollera att leverantören har ett robust program för återställning och kassering av tillgångar på plats — en som är enkelt att implementera och som ger påvisbara resultat.
  • Koldioxidkompensation. Att samarbeta med en leverantör som har en hållbar tjänst för koldioxidkompensering gör det enklare för din organisation att kompensera koldioxidutsläppen för varje bärbar dator de köper. Och när du uppgraderar flottan av bärbara datorer kan denna koldioxidkompensation vara betydande.

Som IT-chef ska du förutse förändringar och hitta moderna, hållbara lösningar åt medarbetarna. Lenovo ThinkPad Z-Series är utformad för dagens professionella kreatörer och innovatörer — så att de kan arbeta var som helst, samarbeta smidigt och ge stöd åt användarnas syn på arbete, utan kompromisser.