Koldioxidutsläpp minskade med 6 000 ton med hjälp av solenergi

Lenovo arbetar för att använda sig av lokalt producerad och förnybar energi där det är möjligt. Som ett led i detta arbete fortsätter vi att utöka vår användning av solenergi på våra fabriker. En del av detta arbete är att installera solkraftverk i anslutning till Lenovos fabriker. Lenovo har bland annat solenergidrivna varmvattenanläggningar i Peking och Huiyang samt solcellsanläggningar i Shanghai och Hefei. Tillsammans producerar dessa anläggningar nästan 6 MW och har potential att minska koldioxidutsläppen med 6 000 ton årligen.

Under 2018/19 har vi antingen påbörjat, diskuterat eller godkänt solenergiprojekt för våra anläggningar i Morrisville och Whitsett i North Carolina i USA samt i Wuhan i Kina. Dessa projekt kan potentiellt bidra med ytterligare nästan 6 MW elproduktionskapacitet från solenergi.

Lenovos mål är att ha en egen eller inhyrd kapacitet för förnybar energiproduktion på 30 MW globalt till slutet av 2020.

2018 uppmärksammades Lenovo återigen av U.S. Environmental Protection Agency (EPA) som en av de 30 grönaste teknik- och telekom-leverantörerna tack vare sina inköp av förnybar energi.

Klimatkompensation och Certifikat för förnybar energi

Ibland är det av tekniska eller ekonomiska skäl inte rimligt för Lenovo att direkt minska sin energianvändning eller använda förnybar energi. I dessa fall väljer Lenovo att köpa certifikat för förnybar energi eller genom att klimatkompensera.

Under 2018/19 bidrog Lenovo med sin klimatkompensation till att stötta förnybara energiprojekt i Brasilien (vindkraft), Kina (vindkraft), Indien (vindkraft), Mexiko (solenergi), Europa (vindkraft) och USA (vindkraft).