Business Outcomes

Resultatbaserade lösningar

Lösningar som bygger på era affärsmål. Tillför organisationen värde i dag.

Varför, inte hur

Vi vet att ni inte bara har fokus på teknik. Det handlar om att uppnå de bästa resultaten för organisationen. Så i stället för att fundera på vad teknik kan åstadkomma och sedan försöka hitta sätt att tillämpa tekniken, betraktar vi IT på ett annat sätt. Vi ser på de affärsresultat ni vill ha och grubblar sedan på den uppgiften.

img-why
img-smarter-tech

Smartare
teknik uppstår inte ur tomma intet

Lenovo litar på sin globala mångfald och branschövergripande expertis för att förstå våra kunders behov bättre. Vi begriper den moderna arbetsplatsens vedermödor och lösningarna som kan tända teknikens gnista i ert företag.

Tillför värde från första stund

Lenovo erbjuder smartare lösningar som utvecklar verksamheten så att företaget åstadkommer mer på kortare tid – för varje resultat. Enkla, bättre sätt för våra kompletta produkter, mjukvaror och tjänster att fungera tillsammans – allt paketerat i färdiga lösningar som kan tas i drift i morgon.

img-add-value

Resultat som ger genljud

img-productivity-collab

Produktivitet och samarbete

Få ut det bästa av medarbetarna i dagens hybridarbetstillvaro. Maximera produktiviteten med lösningar som ger enkla, konsekventa upplevelser, var arbetet än utförs.

Läs mer

Flexibel och smidig infrastruktur

Låt er inte hindras av infrastrukturen. Utforska smarta sätt att införa mer flexibilitet och smidighet för att effektivisera processer och sänka kostnader.

Läs mer
img-infrastructure-01
img-sustainability

Hållbarhet

Bra för planeten och bra för företaget. Se hur vi kan hjälpa er att ta itu med hållbarhetsmålen, både som leverantör och med specifika lösningar.

Läs mer

Branschspecifika lösningar

Låt oss zooma in och fokusera på specifika problem som är unika för hur er bransch fungerar. Lenovo erbjuder speciallösningar som ni kan börja använda direkt.

Läs mer
img-infrastructure-02
img-truescale

Nå målet med TruScale

För minsta möjliga investeringar på förhand och fullständig skalbarhet kan ni undersöka hur ni kan införa dessa lösningar som en tjänst med Lenovo TruScale.

Läs mer

Prata med en Lenovo-säljare

Låt oss utforska resultaten ni kan uppnå för organisationen.

img-talk-to-a-lenovo-representative