Lenovo Tech Today

Hãy để thời gian đứng về phía bạn

Công nghệ thông minh hơn giúp đội ngũ của bạn làm việc hiệu quả hơn.

Cộng tác thông minh

Nơi làm việc hiện đại không ngừng phát triển và Lenovo cũng vậy.

Tiêu điểm
ThinkShield

Biện pháp bảo vệ đầu cuối toàn diện vừa bảo mật cho doanh nghiệp.

Chuyển đổi số hóa
Chuyển đổi nơi làm việc

Hãy cung cấp cho nhân viên của bạn công cụ phù hợp để họ nỗ lực hết mình.

Sự kiện nổi bật
Lenovo Tech World '21

Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên của sự kết nối. Công nghệ thông minh sẽ đưa chúng ta đến cột mốc đó.

Công nghệ hiện đại
Hỗ trợ chuyển đổi doanh nghiệp

Giờ là lúc thúc đẩy doanh nghiệp của bạn với các thiết bị thông minh hơn từ Lenovo.