Lenovo Tech Today

Hãy để thời gian đứng về phía bạn

Công nghệ thông minh hơn giúp đội ngũ của bạn làm việc hiệu quả hơn.

Con đường phía trước

Các nhóm CNTT là tâm điểm của một sự thay đổi lớn về cách thức và vị trí chúng ta làm việc. Một sự thay đổi phụ thuộc vào công nghệ của Lenovo.

Tiêu điểm
ThinkShield

Biện pháp bảo vệ đầu cuối toàn diện vừa bảo mật cho doanh nghiệp.

Chuyển đổi số hóa
Chuyển đổi nơi làm việc

Hãy cung cấp cho nhân viên của bạn công cụ phù hợp để họ nỗ lực hết mình.

Tiêu điểm
ThinkBook

Hiệu suất doanh nghiệp mạnh mẽ. Phong cách cá nhân ấn tượng.

Công nghệ hiện đại
Hỗ trợ chuyển đổi doanh nghiệp

Giờ là lúc thúc đẩy doanh nghiệp của bạn với các thiết bị thông minh hơn từ Lenovo.