Essential Technology Solutions

Thông tin quan trọng để Thành công

Giải pháp công nghệ thiết yếu để Quản lý trong thời gian đại dịch

Thumbnail
ETS Windows 10 Logo

The best devices in the world run Windows 10 Pro.

Thumbnail
ETS Intel vPro Logo

Intel vPro® platform

Làm thế nào để bạn điều hành thành công doanh nghiệp của mình trong vài năm tới khi đại dịch toàn cầu tạo ra sự thay đổi rộng khắp?

Lenovo có thể giúp bạn lên kế hoạch sáng suốt hơn cho tương lai, cung cấp các giải pháp công nghệ để nhân viên làm việc với hiệu quả tối đa, trong mọi tình huống, hoàn cảnh.

Luôn duy trì hoạt động, ngay cả khi mọi việc trở nên khó khăn

Hãy đọc phần thông tin chuyên sâu qua ảnh này để nắm được những điểm chính trong báo cáo của Forrester. Khám phá tầm quan trọng của công nghệ trong việc mang lại trải nghiệm hấp dẫn cho khách hàng; cải thiện trải nghiệm của nhân viên; giảm thiểu rủi ro và quản lý khủng hoảng, đồng thời đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của đội ngũ nhân viên.

Xem Infographic

img-infographic
img-dowload-report

Vượt qua biến động để phát triển mạnh mẽ

Xem thông tin chi tiết trong báo cáo của Forrester qua phần tóm tắt hấp dẫn này. Đọc ba thông tin chính trong báo cáo, cũng như tóm tắt ngắn gọn về từng lĩnh vực trong bốn lĩnh vực công nghệ quan trọng cần đổi mới.

TẢI BÁO CÁO XUỐNG

ETS Your Smarter Way

Con đường thông minh hơn để tiến lên phía trước

Bất kể điều gì xảy ra, Lenovo sẽ giúp bạn lên kế hoạch một cách sáng suốt hơn. Bạn có thể giúp nhân viên làm việc với hiệu quả tối đa bằng cách cung cấp các giải pháp công nghệ thông minh hơn, giúp cải thiện trải nghiệm của khách hàng, quản lý rủi ro, cũng như giúp cải thiện sức khỏe và sự an toàn của đội ngũ nhân viên.

Thảo luận với chúng tôi để hiểu thêm về cách chúng tôi có thể giúp đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn bằng phần cứng, phần mềm và dịch vụ hoàn toàn có thể điều chỉnh theo ý bạn.

Liên hệ chúng tôi

Thảo luận với chúng tôi ngay hôm nay về cách công nghệ của Lenovo có thể giúp bạn vượt qua những thách thức sắp tới để phát triển.

ĐẶT CUỘC GỌI