MAKE YOUR MOVE
TO SMART DEVICES.

ถึงเวลาแล้วที่จะผลักดันให้ธุรกิจของคุณ เปลี่ยนมาใช้งานดีไวซ์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นจาก Lenovo ที่มาพร้อมประสิทธิภาพที่ดีจาก Microsoft Windows 10 Pro และ Intel vPro® Platform.

ซึ่งไม่เคยมีช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมเท่านี้มาก่อน สำหรับการเสริมความปลอดภัย ยกระดับพลังแห่งการสร้างสรรค์ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรของคุณ

เริ่มทันที

Lenovo recommends Windows 10 Pro for business

 • 1. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการ
 • 2. คำนวณค่าใช้จ่าย
 • 3. ติดต่อเรา
 • 4. ยืนยัน

Upgrade To Our Newest Models

พร้อมแล้ววันนี้! ให้ท่านสามารถตรวจสอบมูลค่าของอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ ผ่านโปรแกรม Trade-in จากเลอโนโวได้อย่างง่ายดาย

ลักษณะของแคมเปญ

 • 1
  ให้คุณสามารถตรวจสอบและประเมินมูลค่าอุปกรณ์ไอที เพื่อนำเข้าสู่โปรแกรม Trade-in ได้อย่างรวดเร็ว
 • 2
  สามารถขอรับบริการช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ (เช่น การออกใบเสนอราคา หรือการเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามารับอุปกรณ์)
 • 3
  เลอโนโวจะทำการเก็บรวบรวม และดำเนินการกับอุปกรณ์เก่า รวมไปถึงการทำลายข้อมูลให้กับท่านด้วย มีการจัดส่งรายงานอย่างเป็นทางการ หลังจากได้รับการอนุมัติจากทางลูกค้าของเรา
 • 4
  รับเงินค่ารับซื้ออุปกรณ์จากเรา หลังจากเสร็จสิ้นการประเมินราคารอบสุดท้าย
รับการประเมิณทันที

ลักษณะของแคมเปญ

ยื่นประเมินราคารับซื้อคืนจากโปรแกรม Trade-in ของเลอโนโว

เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการประเมินราคา:

* ราคา Trade-in จะมีการปรับเปลี่ยนในทุกไตรมาส ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามเงื่อนไขของตลาด

THB 0.00

ความรับผิดชอบของลูกค้า: ในการเข้าร่วมแคมเปญ เราขอให้ท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้: ระบุข้อมูลของอุปกรณ์ที่ถูกต้องให้กับทางทีมของเลอโนโว ทั้งประเภท รุ่น และสถานะการทำงาน หากอุปกรณ์ของท่านหมดอายุการใช้งานแล้ว อาจส่งผลให้ราคารับซื้อคืนอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าปกติ

ยืนยัน! ติดต่อกลับหาฉันได้!

กรอกข้อมูลเพื่อร่วมโปรแกรม Trade-in

กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญจากเลอโนโวจะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุด

ความรับผิดชอบของลูกค้า: ในการเข้าร่วมแคมเปญ เราขอให้ท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้: ระบุข้อมูลของอุปกรณ์ที่ถูกต้องให้กับทางทีมของเลอโนโว ทั้งประเภท รุ่น และสถานะการทำงาน หากอุปกรณ์ของท่านหมดอายุการใช้งานแล้ว อาจส่งผลให้ราคารับซื้อคืนอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าปกติ

* จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

Go backrecalculate trade-in buy back price

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจ

เราได้รับข้อมูลของท่านแล้ว และจะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุด

 1. ราคาที่ระบุจากการคำนวณ จะมีผลไปจนถึงการเรียกรับเครื่อง ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2020 สำหรับการเรียกรับเครื่องหลังจากวันที่ระบุ กรุณารอการติดต่อจากทางเรา เพื่อทำการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในใบเสนอราคา หรือท่านอาจเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา เพื่อระบุวันเรียกรับอุปกรณ์ใหม่

 2. อัตราการรับซื้อคืนสุทธิ จะมีผลเฉพาะกับการเรียกรับคืนที่มีจำนวน CPU หรือโน้ตบุ๊กขั้นต่ำ 20 เครื่อง ในการเรียกรับหนึ่งครั้งในสถานที่ ที่ทางลูกค้าระบุ สำหรับการเรียกรับอุปกรณ์ที่มีจำนวนไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม จำนวน THB 4,650 ซึ่งสามารถนำไปหักจากยอดรับซื้อคืนได้

 3. อัตราการรับซื้อคืนสุทธิ จะมีผลกับเครื่องที่สามารถบูทในระดับ POST ได้ และมาพร้อมกับ AC adapter ไปจนถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งภายในเครื่อง (เช่น HDD RAM เป็นต้น) อุปกรณ์จะต้องสามารถบูทในระดับ POST ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเสร็จสิ้นการทดสอบการบูทในระดับ POST หากอุปกรณ์เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด เลอโนโวจะไม่มีการคิดค่าเสื่อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจุดบนพร่องภายนอก หรือข้อบกพร่องในด้านการทำงาน

  คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบ POST
  คลิกเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับลดมูลค่า จากกรณีของชิ้นส่วนไม่ครบถ้วน
 4. อัตราการรับซื้อคืนสุทธิ ครอบคลุมถึงค่าบริการต่าง ๆ ได้แก่:
  • การเข้ารับเครื่องจากสถานที่ของลูกค้า 1 ตำแหน่ง ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ค่าขนส่งเพิ่มเติม สำหรับการเรียกรับจากบริเวณนอกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ไม่รวมถึงรื้อถอนการติดตั้งเครื่องเก่า หรือเคลื่อนย้ายจากโต๊ะผู้ใช้งาน
  • การจัดการอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงการปลดแท็ก และการจัดการคลังพัสดุ
  • การทำลายข้อมูล โดยใช้การลบข้อมูล 3 รอบ การจัดการ HDD ที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ โดยการบดทำลายแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • กระบวนการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นำมาขายซ้ำ หรือรีไซเคิล) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายนานาชาติ และระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
 5. มีเพียงพีซี/โน้ตบุ๊กในกลุ่มสำหรับงานธุรกิจ (commercial) จากผู้ผลิตรายใหญ่เท่านั้น ที่สามารถร่วมโปรแกรมTrade-inได้ ผลิตภัณฑ์แบบ white box (เครื่องประกอบ) ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

  คลิกเพื่อดูเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตใดที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้บ้าง
 6. กระบวนการจ่ายเงินสำหรับการ Trade-in จะเกิดขึ้นหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการอุปกรณ์ทั้งหมดแล้ว โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน

  • เดือนที่ 1: จัดการข้อมูล รวมถึงการยืนยันและการรายงานผล ซึ่งรวมถึงการรับรองการทำลายข้อมูล
  • เดือนที่ 2: กระบวนการจ่ายเงินผ่านการโอนทางธนาคารไปยังลูกค้า ซึ่งเป็นไปตามข้อมูลในเอกสารเรียกเก็บเงินที่ลูกค้าออกให้