Essential Technology Solutions

ข้อมูลสำคัญเพื่อความสำเร็จ

โซลูชั่นที่เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

Thumbnail
ETS Windows 10 Logo

The best devices in the world run Windows 10 Pro.

Thumbnail
ETS Intel vPro Logo

Intel vPro® platform

ท่านจะดำเนินธุรกิจในสองสามปีข้างหน้าให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรกับสถานการณ์ที่การแพร่ระบาดทั่วโลกสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวาง?

Lenovo สามารถช่วยท่านวางแผนล่วงหน้าได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ด้วยการส่งมอบโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยแพลตฟอร์ม Intel vPro®

ให้ธุรกิจของท่านดำเนินต่อไป แม้ในสถานการณ์นั้นจะยากลำบาก

อ่านอินโฟกราฟิกเชิงลึกที่ชี้ให้เห็นจุดสำคัญจากรายงานของ Forrester นี้ ค้นหาว่าเทคโนโลยีสำคัญอย่างไรต่อการมอบประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า การปรับปรุงประสบการณ์การทำงานของพนักงาน การลดความเสี่ยงและการจัดการกับวิกฤต รวมถึงการรับประกันสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

ดูอินโฟกราฟิก

img-infographic
img-dowload-report

เติบโตธุรกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนในการดำเนินงาน

ศึกษาข้อเท็จจริงจากรายงานของ Forrester ในบทสรุปที่น่าสนใจนี้ อ่านบทเรียนสำคัญสามเรื่องจากรายงานและบทสรุปสั้นๆ ของเทคโนโลยีหลักทั้งสี่ด้านซึ่งนวัตกรรมเป็นสิ่งจำเป็น

ดาวน์โหลดรายงาน

ETS Your Smarter Way

แผนการล่วงหน้าอันชาญฉลาดของท่าน

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น Lenovo ก็ช่วยให้ท่านวางแผนล่วงหน้าได้อย่างชาญฉลาด ท่านสามารถทำให้การทำงานของพนักงานท่านมีประสิทธิภาพสูงสุดได้โดยการมอบเทคโนโลยีที่ชาญฉลาด, มีส่วนช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าให้ดีขึ้น, รวมถึงการบริหารความเสี่ยงและส่งเสริมด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

พูดคุยกับเราเพื่อให้เราแนะนำว่าเราสามารถช่วยตอบสนองความต้องการเฉพาะของท่านด้วยฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ และบริการที่ปรับตามความต้องการได้อย่างเต็มรูปแบบของเราได้อย่างไร

ติดต่อเรา

พูดคุยกับเราเกี่ยวกับว่าเทคโนโลยีของ Lenovo สามารถช่วยธุรกิจท่านเติบโตท่ามกลางความท้าทายในการดำเนินงานที่กำลังจะมาถึงได้อย่างไร

นัดหมาย