Relogix – Workplace Analytics

Förstå vad, var och när utrymmen utnyttjas för att optimera beläggningen

Lenovos lösning Workplace Analytics med Relogix visar hur ni kan optimera era arbetsytor

Med innovativ teknik och råd från CRE-experter ger Lenovos och Relogix lösning Workplace Analytics insikter om huruvida era arbetsytor är under- eller överutnyttjade.

Vi kommer att ge insikter om huruvida arbetsytorna är under- eller överutnyttjade. Vi hjälper er att definiera medarbetarpersonor och få fram uppgifter om designkraven för mötesrum och samarbetsutrymmen som tillgodoser deras behov. Och vi kommer att visa hur lösningen ökar produktiviteten och medarbetarnas engagemang.

Tala med en expert

Vår lösning levereras i samarbete med

logo-relogix

Vilka är de viktigaste fördelarna?

img-6-1

Utrymmesoptimering

Instrumentpaneler ger detaljerade insikter om hur utrymmen används med jämförelser mellan olika typer av utrymme.

img-6-2

Effektivitet på arbetsplatsen

Vi kommer att ge dig en omfattande analys av den effektiva användningen av utrymmena med bland annat uppgifter om beläggningen i rum och bokningar som inte utnyttjades.

img-6-3

Medarbetarengagemang

Lösningen genomför även en grundlig analys av personabaserade beteenden liksom upplevelsebaserade tillämpningar i realtid.

img-6-4

Integritetsskydd

Sensorer samlar in data anonymt och upptäcker att en arbetsplats används via värme och rörelse snarare än kameror eller andra invasiva metoder. Få rapportinformation om olika arbetszoner och upprätthåll personalens integritet.

Primära funktioner och egenskaper

img-8-1

Noggranna och åtgärdbara sensorbaserade insikter

Sensorer som alltid är på ger 99,7 % datanoggrannhet. De viktigaste observationerna är kluster av utnyttjade skrivbord, efterlevnad av beläggningsregler och hur nära medarbetarna är varandra. Dessa insikter hjälper dig att förstå effektiviteten på arbetsplatsen så att du kan planera portföljen.

img-8-2

Respekt för integritet och datasäkerhet

Med hjälp av värme och rörelse mäter lösningen utrymmet, inte människorna. Det finns inga kameror eller lyssnande enheter i hårdvaran. Det avsatta nätverket använder Wirepas-protokollet, vilket garanterar att industristandarder och kryptering för datasekretess upprätthålls.

img-8-3

Enkel installation

Lösningen är batteridriven och kräver inte ytterligare ledningar eller att fysiska utrymmen ändras. Den har ett inställbart synfält och kan monteras under skrivbordet eller i taket. Det finns ett avtagbart klistermärke. Ingen konfiguration mellan nod och gateway krävs, eftersom gatewayens pejlsändare signalerar till lokala sensorer att de ska identifiera sig.

Lösningen i aktion

En global snabbmatskedja kunde minska utrymmet på regionalkontoret i Toronto till hälften. Det sänkte kostnaderna med 50 % och sparade cirka en miljon dollar.

Det är enkelt
med Lenovo

Lätt att ta i drift i hela företaget

Snabb installation av lösningen

  • Platsundersökningar före installation
  • Global drifttagningsexpertis

Förenklad lösningshantering

  • Proaktiv distansövervakning av systemets hälsa dygnet runt
  • Globalt reparationsnätverk med fältservice
  • Enhetlig support för alla lösningar

Tala med en expert

bg-12-mob-908

Utforska andra arbetsplatslösningar

Läs mer