50 000 ton återvunnen plast

Sedan 2005 har Lenovo använt mer än 50 000 ton återvunnen plast.

Lenovo strävar efter att utforma och konstruera hållbara, energieffektiva och miljövänliga produkter. En viktig del av vår produktutvecklingsprocess är att integrera miljövänligare material i våra produkter, utan att kompromissa med våra höga krav på produkterna.

Sedan 2005 har Lenovo använt mer än 50 000 ton återvunnen plast. Genom att använda återvunnen plast sparar vi både på naturresurser och den energi som hade gått till tillverkning av ny plast. Dessutom förhindrar vi att ytterligare plast hamnar i naturen eller som avfall. Vissa av Lenovos produkter innehåller mer än 50 procent återvunnen plast med olika ursprung, allt ifrån begagnade vattenflaskor till återvunnen IT-utrustning. Genom produktutveckling där vi lyckats göra produkterna tunnare och lättare minskar även Lenovos totala användning av plast.

Från en linjär till en cirkulär ekonomi

Avfall från elektronik (elavfall) är idag den snabbast växande avfallsströmmen. Det är komplicerat och kostsamt att behandla på ett miljövänligt sätt. Lenovo stödjer övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi både genom att använda en större andel återvunna material och genom återbruk av it-utrustning.

Lenovo använder återvunna material i många processer som implementerats av miljömedvetna produkttekniker inom våra produktteam i varje verksamhetsavdelning. Vissa fokuserar på hantering av farligt avfall under produktutveckling, andra fokuserar på att utvärdera demonterings- och återvinningslösningar och andra arbetar med materialleverantörer och certifieringsorganet TÜV Rheinland för att skapa en återvinningsprocess för leverantörer och material.