250 000 ton datorutrustning har återvunnits och återanvänts sedan 2005

Lenovo strävar efter att återvinna så mycket som möjligt för att minska avfall och bevara miljön. I hela vår verksamhet har vi genomgående implementerat program och förbättringsaktiviteter som även omfattar strikta kontroller av tredjepartsleverantörer. Det gäller allt från batterier till uttjänta produkter och från energi till förpackningar. Sedan 2005 har vi tagit emot mer än 250 000 ton datorutrustning med hjälp av våra serviceleverantörer.

Vår hantering av uttjänta produkter (Product End of Life Management (PELM)) omfattar återanvändning, renovering, demontering, återbruk, fragmentering, återvinning, behandling och bortforsling av produkter, delar och tillbehör som tas ur bruk, blir uttjänta eller kasseras.

 

Det innebär att vi återställer och återanvänder produkter, reservdelar och komponenter som tillhör Lenovo samt andra varumärken som ägs eller har godkänts av Lenovo.

Under 2018 finansierade eller hanterade Lenovo bearbetningen av mer än 40 300 ton datorutrustning från Lenovo eller som hade returnerats av Lenovo-kunder. Av detta återanvändes 2,8 procent som produkter eller komponenter, 91,7 procent återvanns som material, 3,2 procent förbrändes med energiåtervinning, 1,1 procent förbrändes som avfallshantering och 1,2 procent togs om hand genom deponering. Lenovo strävar alltid efter att bli bättre och hitta fler möjligheter att maximera återanvändning och återvinning.