Minskade koldioxidutsläpp med 35 % vid elektroniktillverkning med lågtemperaturlödning (LTS)

När lödning med bly fasades ut i början på 2000-talet blev elektronikbranschen tvungna att byta till en lödmetall med högre andel tenn. Det innebar att lödningen också krävde högre temperaturer. 2017 uppfann Lenovo en process för lågtemperaturlödning som kan användas vid 180 grader i stället för 250 grader. Detta innebär en minskning av koldioxidutsläppen med 6 000 ton eller 35 % per år.

Lågtemperaturlödning till nytta för hela branschen

Lågtemperaturlödning kommer att ha stor inverkan på hela teknikbranschen och därigenom på miljön. Lenovos tekniker ville därför inte hålla den nya tillverkningsprocessen för sig själva. Istället ville de dela med sig av sin kunskap till hela branschen. När patenten beviljades 2017 delade Lenovo med sig av den innovativa tekniken till både sina partners och sina konkurrenter i elektronikbranschen.

I slutet av 2018 hade Lenovo tio ytmonteringslinjer med två ugnar per linje som använde lågtemperaturlödning. Detta möjliggjorde en årlig koldioxidminskning på c:a 2 466 ton. Lenovos mål är att dubbla detta till slutet av 2020. Eftersom tekniken enkelt kan implementeras med vår befintliga utrustning kan en utökning med tio linjer (alltså totalt 20 linjer med lågtemperaturlödning) resultera i c:a 5 000 ton mindre koldioxidutsläpp årligen. Det skulle motsvara koldioxidutsläpp från över 2,5 miljoner liter bensin.