Hur vi minskar vår logistiska miljöpåverkan

Lenovo strävar ständigt efter att förbättra vårt logistikprogram och frakta produkter på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Vi samarbetar med EcoTransIT – en av världens mest avancerade klimatkalkylatorer för logistik. Vi utforskar också sammanslagningsmöjligheter inom sjöfrakt för att minska antalet containrar som skickas från våra tillverkningsplatser i Kina.

Under 2018/19 uppnådde vi bland annat följande:

2018 startade Lenovo ett samarbete med EcoTransIT för att beräkna utsläppen från vår produkttransport. EcoTransIT är en av världens mest avancerade klimatkalkylatorer för logistik. Rapporten omfattar all internationell flyg-, sjö- och järnvägsfrakt samt inrikestransport inom Kina.

Vi samtalade med några viktiga speditörer om att de skulle rapportera sitt eget koldioxidavtryck och om vikten av ett effektivt hållbarhetsprogram.

Vi påbörjade användningen av ellastbilar i Kina 2018; över 10 procent av alla lastbilar som används av Lenovo. Dessutom är 50 procent av gaffeltruckarna i Lenovos kinesiska distributionscenter elektriska.

Miljövänliga transportalternativ är allt mer efterfrågade inom global logistik.

Lenovos globala logistikteam valde aktivt tågtransport för försändelser från Kina till Europa, och skickade över 2 800 containrar varje kvartal i räkenskapsåret 2018/19 till Europa via järnväg. Det motsvarar en ökning på cirka 58 procent sedan räkenskapsåret 2017/18.

Inrikes inom Kina transporterades cirka 62 000 kubikmeter på järnväg, vilket är sju procent av vår totala transportvolym i Kina.

Det globala logistikteamet fortsätter söka efter möjligheter att slå samman sjötransport och minska antalet containrar som skickas från fabrikerna i Kina med syftet att ytterligare minska utsläppen.

Lenovo deltar i regionala initiativ som försöker sprida bästa praxis inom transportsektorn. I Asien och Stillahavsområdet var Lenovo med och grundade Green Freight Asia (GFA). GFA har som mål att främja och förbättra bränsleeffektiva transportalternativ och minska luftföroreningar i Asien för både sjö- och marktransport. Lenovo uppmuntrar också våra huvudspeditörer att gå med i GFA. Under räkenskapsåret 2018/19 blev en indisk och fyra kinesiska speditörer medlemmar i GFA.

Lenovo är också godkänd SmartWay-partner av EPA i USA. Transportsamarbetet SmartWay är ett innovativt samarbete mellan fraktbranschen och USA:s miljöskyddsverk som förespråkar bättre bränsleeffektivitet och minskade utsläpp av växthusgaser.