Home >  Nästa våg av IT-innovation
Toggle Font Size
next wave of IT innovation
img-IT-innovation-header-mobile

Vad man ska fokusera på för en målmedveten digitalisering

En ny Lenovo-undersökning som utförts bland 6 000 IT-chefer över hela världen visade att samarbete med pålitliga tredjepartsleverantörer av lösningar hjälper dem att kunna fokusera sina interna IT-team på mer strategiskt viktiga projekt.¹

Sådana partnerskap gör det möjligt för IT-beslutsfattarna att dra nytta av nästa våg av innovationer för framtidens arbete, och på så sätt:

  • Förbättra medarbetarnas engagemang
  • Underlätta hållbarhetsarbetet
  • Öka effektiviteten och flexibiliteten i infrastrukturen
  • Förbättra säkerheten i hela infrastrukturen
  • Förbättra åtkomsten till data och snabba upp tid till insikt

Dagens IT-chefer har som uppgift att göra viktiga affärsresultat möjliga. Lenovos heltäckande tekniklösningar möjliggör innovation i storföretagsklassen för framtidens arbetssätt.