6000 tonn reduksjon i karbonutslipp med solenergi

Lenovo har forpliktet seg til å installere lokale, fornybare energikilder der dette er praktisk mulig. Som en del av denne satsingen fortsetter vi å utvide bruken av solenergi på våre egne anlegg og fabrikker. Vi har i dag egne solenergianlegg for varmtvann i Beijing og Huiyang, og anlegg for ren strøm i Shanghai og Hefei. Til sammen produserer de nesten 6 megawatt, med potensial til å redusere karbonutslippene med 6000 tonn per år.

Med start i 2018/19 har vi også pågående solenergiprosjekter på anleggene våre i Morrisville og Whitsett i Nord-Carolina i USA og i Wuhan i Kina. Disse prosjektene representerer en potensiell kapasitetsøkning på nesten 6 megawatt i solenergiproduksjonen. Lenovo har som mål å nå 30 megawatt egen eller leaset energiproduksjonskapasitet globalt i løpet av 2020. I 2018 kåret U.S. Environmental Protection Agency (EPA) igjen Lenovo til en av de 30 ledende "grønn energi"-partnerne innen teknologi og telekom for vårt kjøp av fornybar energi.

Grønne sertifikater og karbonkompensasjon

Når direkte energireduksjon eller bruk av fornybare energikilder ikke er teknologisk eller økonomisk mulig, velger Lenovo å kjøpe REC (Renewable Energy Credits), I-REC (International Renewable Energy Credits), GO (Guarantees of Origin) og karbonkompensasjon. I 2018/19 kjøpte vi fornybare varer som støttet prosjekter for fornybar energi 100 % i Brasil (vind), Kina (vind), India (vind), Mexico (sol), Europa (vind) og USA (vind).