50 000 tonn resirkulert plast

Siden 2005 har Lenovo brukt mer enn 50 000 tonn resirkulert plast.

Lenovo har forpliktet seg til å designe og bygge miljøvennlige produkter som er robuste og energieffektive. En viktig del av produktutviklingen er å integrere miljømessig foretrukne materialer, samtidig som produktene lever opp til våre høye standarder.

Ved å bruke resirkulert plast ikke bare sparer vi naturressurser og energi som ellers ville gått med til produksjon av ny plast, men vi bidrar også til å redusere mengden plast i avfallsdeponier. Noen av Lenovos produkter inneholder mer enn 50 % resirkulert plast fra ulike kilder, for eksempel brukte vannflasker og brukt IT-utstyr. Lenovos bruk av plast er fallende, et resultat av den vellykkede satsingen på tynnere og lettere produkter.

Fra lineær til sirkulær økonomi

Elektronisk avfall (e-avfall) utgjør nå den raskest voksende avfallsstrømmen og er komplisert og kostbart å behandle på en miljømessig god måte. Lenovo fortsetter overgangen fra lineær til sirkulær økonomi ved å utvide bruken av resirkulert innhold og benytte lukkede sløyfer med materialer hentet fra utgåtte IT-produkter.

Lenovo deltar i CL PCR-aktiviteter (Closed Loop Post-Consumer Recycled, dvs. resirkulerte materialer i lukket sløyfe), implementert av miljøbevisste produktingeniører i de ulike forretningsenhetene. Noen har som oppgave å redusere mengden farlige stoffer under produktdesign, andre arbeider med å finne enklere demonterings- og resirkuleringsløsninger, og andre igjen arbeider med materialleverandører og sertifiseringsinstansen TÜV Rheinland for å utvikle arbeidsprosesser for CL PCR.