What comes next? How 2020 has changed our relationship with technology forever.
 

Wat kunnen we nu verwachten? Hoe 2020 onze relatie met technologie voor altijd heeft veranderd.

In 2020 is de manier waarop we werken en technologie gebruiken voorgoed veranderd. Alles wat we vroeger persoonlijk deden, zoals vergaderen, werd plotseling virtueel. Zo leidde het gemak en de toegankelijkheid van onlineservices tot een toename van het gebruik van de cloudservices van Microsoft met 775%. Handel werd overwegend e-commerce. Afstandsonderwijs en virtueel werken werden de nieuwe norm en zullen dat waarschijnlijk blijven. Voor de IT versterkte 2020 de noodzaak om gebruik te maken van opkomende technologieën zoals VR/AR, om het robotpersoneel uit te breiden met geautomatiseerde procesautomatisering en om nieuwe strategieën te ontwikkelen om de eeuwigdurende uitdaging van cyberbeveiliging aan te gaan.

Intel-logo

 

Voorlopig leven we in een wereld van vreemde tegenstrijdigheden, waar het omgaan met vrienden of collega's potentieel asociaal gedrag is. Het feit dat we ons gedrag, onze verwachtingen en sociale normen aanpassen in reactie op een nieuwe realiteit en nieuwe risico's, toont wel aan dat COVID-19 een blijvend effect zal hebben op hoe we ons leven leiden.

Vóór deze pandemie waren de exponentiële toename van rekenkracht en de gestage opkomst van nieuwe technologieën misschien wel de meest ontwrichtende factoren in onze wereld. Nu COVID-19 de gezondheidsrisico's van fysieke interactie heeft vergroot, zijn mensen op weg naar een digitalere manier van leven. Dit heeft geleid tot een grotere afhankelijkheid van automatisering, kunstmatige intelligentie en nieuwe virtuele werelden.

Organisaties praten al decennialang over digitale transformatie, maar het verplaatsen van activiteiten naar de cloud is versneld door de plotselinge, dringende noodzaak om thuis te werken. Volgens Microsoft nam de vraag naar cloudservices op een gegeven moment toe met 775% vanwege COVID-19. Steeds meer bedrijven worden gedwongen die eerste sprong te wagen en hun activiteiten naar de cloud te verplaatsen. We kunnen dan ook verwachten dat de nieuwe generatie organisaties aanzienlijk flexibeler zal zijn dan de vorige.

Cloudoplossingen maken een effectiever gebruik van gegevens en inzichten mogelijk in verschillende bedrijfsfuncties, maar bieden ook individuele medewerkers meer felxibiliteit en vrijheid.

Meer gegevens en business in de cloud creëert ook meer kansen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie. Verwacht wordt dat in 2030 AI-producten meer dan 15,7 biljoen dollar zullen bijdragen aan de wereldeconomie. Deze technologie zal zijn positie alleen maar verder blijven versterken, zal de nauwkeurigheid van financiële prognoses en strategie verbeteren en kan in real time op informatie reageren en inzichten uit enorme hoeveelheden gegevens halen. Tijdens een periode van extreme marktvolatiliteit is dit van cruciaal belang. Met intelligente analyses kan nieuw consumentengedrag worden geïdentificeerd, zodat er  effectiever kan worden gereageerd op nieuwe behoeften.

Tegelijkertijd levert kunstmatige intelligentie supportservices die 24/7 beschikbaar zijn, met chatbots voor interactie met klanten en interne serviceverlening op het gebied van bijvoorbeeld HR. Deze services waren ook enorm belangrijk in een tijd van extreme ontwrichting. Nu bedrijven zich haasten om hun supportservices uit te bouwen, zullen we zien dat automatisering steeds uitgebreider en gangbaarder wordt, overal in het bedrijf.

Naast de extra druk op aanbieders van cloudservices, heeft de verspreiding van medewerkers ook voor nieuwe uitdagingen voor de IT-afdeling gezorgd. Naarmate de kwetsbaarheid van privénetwerken van bedrijven toeneemt als gevolg van een groter aantal verbindingen met mobiele telefoons en persoonlijke apparaten, neemt ook het risico van een cyberaanval toe.

Nu het kantoor naar huis is verplaatst, heeft de supportafdeling zich moeten aanpassen aan het werken met de uiteenlopende configuraties van consumententechnologie en het leveren van ondersteuning op afstand. Dergelijke uitdagingen kunnen worden aangegaan met behulp van kunstmatige intelligentie en afgedwongen beveiligingsmaatregelen of door oplossingen voor apparaatbeheer te gebruiken, zoals die worden aangeboden door Lenovo Services en Microsoft Modern Workplace.

In een businessmodel waarin overwegend vanuit huis wordt gewerkt, is technologie waarmee mensen contact kunnen maken en kunnen samenwerken van cruciaal belang. In een onderzoek, gaf de meerderheid van de respondenten aan dat het gebrek aan de juiste technologie hun productiviteit en succes bij het thuiswerken belemmerde.

Omdat er veel mee gebruik wordt gemaakt van videobellen, is niet alleen de vraag naar camera's, microfoons en audioapparatuur enorm gestegen, maar ook die naar betrouwbare, snelle internetverbindingen. Dit heeft er al toe geleid dat ISP's hebben geïnvesteerd in het verbeteren van de infrastructuur en beschikbare services.

Er is nu een nog grotere vraag naar 5G, dat geleidelijk over de hele wereld wordt uitgerold. Hoewel deze snelle draadloze service nog niet overal beschikbaar is, zal deze het werkgedrag verder ontwrichten. Met 5G-technologie, zoals die wordt gebruikt in de nieuwe Lenovo Carbon X1 Fold, wordt nog meer flexibiliteit en productiviteit ontgrendeld voor alle soorten medewerkers, ongeacht waar ze werken.

Net zoals het kantoor bij ons thuis is ingetrokken, zal er ook meer virtuele en augmented reality-technologie ons leven binnensluipen. Nu mensen zich thuis isoleren, wenden velen zich tot virtual reality om hun horizon te verbreden. Deze trend valt samen met de toenemende verkrijgbaarheid van betaalbare en handige VR-technologie, zowel voor consumenten als bedrijven.

Dit zou kunnen leiden tot nieuwe manieren van samenwerken, met elkaar omgaan en onderzoeken van gegevens. Met de apparaatonafhankelijke AR/VR-technologie van Lenovo kunnen ontwerpers, ingenieurs en architecten bijvoorbeeld werken met computergegenereerde modellen in high-definition 3D. Naarmate deze platforms ingeburgerd raken, kunnen virtuele desktopcomputers en zakelijke conferenties waardevolle mogelijkheden bieden voor onze interacties met anderen over de hele wereld.

Ondertussen maken steeds krachtigere, draagbare workstations het mogelijk dat zelfs veeleisende gebruikers buiten het kantoor productief kunnen zijn. Werken met ingewikkelde afbeeldingen of enorme datasets kan nu vanuit huis worden gedaan, met behulp van indrukwekkende mobile workstations en software voor visualisatie op afstand.

Het is niet alleen het werk dat steeds meer op afstand plaatsvindt. Onderwijs en training zijn nu sterk afhankelijk van diezelfde communicatietechnologieën en e-learningplatforms. Dit is niet alleen relevant voor scholen en universiteiten, maar ook voor organisaties die hun medewerkers moeten bijscholen. Bijscholing is met name belangrijk nu er als gevolg van COVID-19 veel werkloosheid ontstaat, omdat mensen worden ontslagen vanwege de economische instabiliteit. Digitale vaardigheden zijn al lange tijd een voorwaarde voor een breed scala aan functies, maar nu moeten meer dan ooit nieuwe vaardigheden worden ontwikkeld om competitief te blijven.

Voor veel organisaties lijkt het erop dat flexibel werken een blijvertje is. Dat betekent echter niet dat er helemaal een einde kantoorwerk komt. Wanneer mensen terugkeren naar kantoor, zoals velen al hebben gedaan, kunnen we ook daar veranderingen verwachten.

Technologie wordt toegepast voor het beheren van toegang en verplaatsingen in gedeelde ruimtes. Met verplichte temperatuuronderzoeken bij ingangen, uitgevoerd door IoT-apparaten, kan het risico op infectie worden beperken. Ondertussen kunnen intelligente videocamera's, digitale sleutels en verbonden apparaten worden gebruikt om de beweging van mensen binnen het gebouw te bewaken en te beheren. Kunstmatig intelligente werkplanning en toewijzing van werkruimte kunnen worden ingezet om een grotere mate van controle en efficiënte flexibiliteit te bieden bij het omgaan met deze onbekende uitdagingen.

Dergelijke voorzorgsmaatregelen zijn belangrijk op de korte termijn en hebben geleid tot extra vraag naar de technologieën die ervoor nodig zijn. Op de langere termijn mogen we echter verwachten dat deze oplossingen zullen evolueren. Ongeacht of er effectievere testfaciliteiten of misschien zelfs vaccins beschikbaar komen, kan de technologie die is geïntroduceerd de efficiëntie van het gebruik van kantoorruimten blijven stimuleren. Ondertussen kan het doel van deze ruimten ook evolueren, met een extra focus op sociale mogelijkheden en het bevorderen van een positieve personeelscultuur. Dit kan betekenen dat kantoren minder over werk gaan en meer over plezier.

Maar dat valt allemaal nog te bezien. Het is nog onduidelijk wat de blijvende impact van COVID-19 op de wereld zal zijn, maar het heeft geleid tot een urgente behoefte aan innovatie die door technologische oplossingen mogelijk is gemaakt. Lenovo biedt ondersteuning voor het versnellen van digitale transformatie op het gebied van hardware, software en services. Terwijl nieuwe uitdagingen zich blijven voordoen, zullen krachtige technologieën bedrijven blijven helpen zich aan te passen en te overleven.