6 000 tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä aurinkoenergian ansiosta

Lenovo on sitoutunut asentamaan paikallisia uusiutuvan energian tuotantolähteitä mahdollisuuksien mukaan. Sitoumus näkyy etenkin pyrkimyksissämme käyttää yhä enemmän paikan päällä sijaitsevia aurinkoenergian lähteitä. Tärkeänä osana tavoitetta on aurinkovoimaloiden rakentaminen Lenovon tehtaiden yhteyteen. Lenovon ratkaisuihin kuuluu esimerkiksi aurinkolämpöjärjestelmät Pekingissä ja Huiyangissa sekä aurinkosähköjärjestelmät Shanghaissa ja Hefeissä. Nämä järjestelmät tuottavat yhteensä lähes 6 megawattia sähköä ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä jopa 6 000 tonnia vuosittain.

Vuosien 2018 ja 2019 aikana aurinkoenergiahankkeita käynnistettiin tai hyväksyttiin tai niistä keskusteltiin toimipaikoissamme Morrisvillessa ja Whitsettissä (Pohjois-Carolina, Yhdysvallat) sekä Wuhanissa (Kiina). Näiden hankkeiden myötä aurinkoenergian tuotanto voi kasvaa melkein 6 megawattia.Lenovon tavoitteena on, että sen omistama tai vuokraama uusiutuvan energian tuotanto saavuttaa 30 megawatin tason maailmanlaajuisesti vuonna 2020.

Lenovon uusiutuvan energian käytön ansiosta Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto EPA tunnusti jälleen vuonna 2018 yhtiön aseman 30 parhaan teknologia- & tietoliikennealan vihreän energiakumppanin joukossa.

Uusiutuvan energian käyttöä koskevat todistukset ja hiilivastike

Kun välittömien energiankulutuksen vähennysten takaaminen tai uusiutuvan energian lähteiden käyttö ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista, Lenovo ostaa uusiutuvan energian käyttöä koskevia todistuksia (REC), kansainvälisiä REC-todistuksia, alkuperätakuita ja hiilivastikkeita.

Vuosina 2018 ja 2019 Lenovo osti uusiutuvia raaka-aineita, jotka tukivat 100-prosenttisesti uusiutuvan energian hankkeita Brasiliassa (tuuli), Kiinassa (tuuli), Intiassa (tuuli), Meksikossa (aurinko), Euroopassa (tuuli) ja Yhdysvalloissa (tuuli).