250 000 tonnia kierrätettyjä ja uusiokäytettyjä tietokonelaitteita vuodesta 2005 lähtien

Lenovo on sitoutunut kierrätykseen kaikessa toiminnassaan vähentääkseen jätettä ja suojellakseen ympäristöä. Meillä on käytössä niin akkuihin, elinkaaren lopussa oleviin tuotteisiin, energiankulutukseen kuin pakkaamiseenkin liittyviä ohjelmia ja kehitystoimia, joihin kuuluu esimerkiksi kolmansien osapuolten toimittamien materiaalien testit ja valvonta. Vuodesta 2005 alkaen olemme käsitelleet yli 250 000 tonnia tietokonelaitteita sopimuspalveluntarjoajiemme avulla.

Elinkaaren lopussa olevien tuotteiden käsittelyyn kuuluu tuotteiden, osien ja oheislaitteiden uusiokäyttö, kunnostaminen, purkaminen, kierrätys ja hävittäminen, kun ne otetaan pois käytöstä tai saavuttavat käyttöikänsä lopun.

 

Tähän sisältyy tuotteiden, osien ja komponenttien hyöty- ja uusiokäyttö. Käsittelyssä on mukana Lenovon omistamia tai hyväksymiä Lenovo-tuotteita ja muita tuotteita.

Vuonna 2018 Lenovon rahoittamissa tai hallinnoimissa hankkeissa käsiteltiin yli 40 300 tonnia Lenovon omistamia tai asiakkaiden palauttamia tietokonelaitteita. 2,8 prosenttia laitteista käytettiin uudestaan tuotteina tai osina, 91,7 prosenttia kierrätettiin materiaaleina, 3,2 prosenttia poltettiin energiajätteen käsittelyssä, 1,1 prosenttia poltettiin jätteiden käsittelyssä ja 1,2 prosenttia vietiin kaatopaikalle. Lenovo pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa ja etsii mahdollisuuksia lisätä uusiokäyttöä ja kierrätystä.