Vähennetään ympäristövaikutuksia logistiikan turvin

Lenovo kehittää jatkuvasti logistiikkaohjelmiaan ja pyrkii toimittamaan tuotteensa mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Aloitamme yhteistyön EcoTransIT:n kanssa – joka tarjoaa yhden maailman parhaimmista logistiikan hiilijalanjälkilaskimista. Lisäksi tutkimme mahdollisia tapoja, joilla voisimme vahvistaa merikuljetuksiamme ja vähentää Kiinassa sijaitsevista toimipaikoista lähetettävien konttien määrää.

Saavutuksiamme vuosina 2018 ja 2019:

Vuonna 2018 Lenovo aloitti yhteistyön EcoTransIT:n kanssa. Tämä mahdollistaa tuotekuljetusten aiheuttamien päästöjen vähentämisen. EcoTransIT tarjoaa yhden maailman parhaimmista logistiikan hiilijalanjälkilaskimista. Sillä voidaan arvioida sekä kansainvälisten lento-, meri- ja junakuljetusten että Kiinan sisäisten kuljetusten hiilijalanjälkeä.

Lenovo tekee tiivistä yhteistyötä päätavarantoimittajiensa kanssa ja varmistaa, että he raportoivat hiilijalanjäljestään ja ovat ottaneet käyttöön tehokkaita ja ympäristöä säästäviä järjestelmiä.

Lenovo on alkanut käyttää sähköautoja toimituksissaan Kiinassa vuonna 2018, mikä vastaa 10 prosenttia kaikista Lenovon käyttämistä kuljetusautoista. Lisäksi 50 prosenttia Lenovon Kiinassa sijaitsevien jakelukeskusten haarukkatrukeista toimivat sähköllä.

Ympäristöystävällisten kuljetusmuotojen suosiminen vaikuttaa maailmanlaajuisesti yhä enemmän ja enemmän logistiikkaratkaisuihin.

Lenovon maailmanlaajuisten logistiikkapalvelujen tiimi suosi aktiivisesti junakuljetuksia Kiinasta Eurooppaan tehdyissä toimituksissa ja toimitti yli 2 800 konttia Eurooppaan rautateitse neljännesvuosittain tilivuonna 2018–2019, mikä tarkoittaa noin 58 prosentin lisäystä verrattuna tilivuoteen 2017–2018.

Kiinan sisällä rautateitse toimitettiin noin 62 000 kuutiometriä tavaraa, joka on 7 prosenttia kaikista Kiinan sisäisistä toimituksista.

Lenovon tavoitteena on vähentää edelleen hiilidioksidipäästöjä, ja siksi maailmanlaajuisten logistiikkapalvelujen tiimi tutkii mahdollisia tapoja, joilla voidaan vahvistaa merikuljetuksia ja vähentää Kiinassa sijaitsevista toimipaikoista lähetettävien konttien määrää.

Lenovo osallistuu alueellisiin aloitteisiin, joilla pyritään jakamaan parhaita kuljetusratkaisuja. Lenovo on Aasian ja Tyynenmeren alueella toimivan Green Freight Asia -verkoston perustajajäsen. Verkoston tavoitteena on tukea ja edistää polttoainetaloudellista rahtikuljetusta ja vähentää rahdinlähettäjienja -kuljettajien aiheuttamaa ilmansaastetta Aasiassa. Lenovo kannustaa myös päätavarantoimittajiaan liittymään verkostoon. Tilivuonna 2018–2019 neljä kiinalaista tavarantoimittajaa ja yksi intialainen tavarantoimittaja liittyi verkoston jäseniksi.

Lenovo on myös Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston SmartWay-kumppani. SmartWay-kuljetuskumppaniohjelma on rahtialan ja Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston innovatiivinen yhteistyöhanke, jolla tuetaan polttoainetaloudellisuuden kehittämistä ja kasvihuonepäästöjen merkittävää laskua.