250.000 ton computerudstyr er genanvendt og genbrugt siden 2005

Lenovo har forpligtet sig til genbrug i alle dele af vores virksomhed for at mindske mængden af affald og beskytte miljøet. Vi har programmer og forbedringsaktiviteter for alt fra batterier til udtjente produkter og energi til emballering, herunder strenge krav til tredjepartsleverandører og kontrol af deres processer. Siden 2005 har vi behandlet mere end 250.000 ton computerudstyr til genanvendelse og genbrug gennem vores kontraherede serviceudbydere.

Vores Product End of Life Management (PELM) omfatter genbrug, renovering, adskillelse, demontering, genvinding, makulering, genanvendelse, behandling og bortskaffelse af produkter, dele og perifere enheder, når de tages ud af drift, er udtjente eller bliver kasseret.

 

Dette omfatter recovery og genbrug af produkter, dele og komponenter. Lenovo-brandede og ikke-brandede produkter, der ejes eller accepteres af Lenovo, er inkluderet i denne definition.

I løbet af 2018 finansierede eller administrerede Lenovo behandlingen af mere end 40.300 ton Lenovo-ejet og kundereturneret computerudstyr. Ud af alt dette blev 2,8 % genbrugt som produkter eller dele, 91,7 % blev genanvendt som materialer, 3,2 % blev forbrændt i energiproducerende affaldsforbrændingsanlæg, 1,1 % blev bortskaffet via forbrænding og 1,2 % blev bortskaffet via deponering. Hos Lenovo afsøger vi løbende flere muligheder for at maksimere genanvendelse.