Banner-eduction
 

Education

Fleksibel undervisning kræver hammer, skruetrækker og svensknøgle

Skolerne står over for en ny virkelighed, og nye hybride læringsformater, der forener digitale værktøjer med traditionel undervisning, tager form i stadig flere klasselokaler. Det er en positiv udvikling, mener Lenovo og Microsoft, som sammen har lanceret en skærm til at understøtte udviklingen.

Et nyt skoleår er skudt i gang. Siden sidste skoleår er brugen af digitale værktøjer i folkeskoler og gymnasier eksploderet, og det har givet både elever og lærere nye kompentencer, som med al sandynlighed vil præge undervisningen fremover. Det er på mange måder en positiv udvikling, mener Morten Ovesen, der har ansvar for uddannelsesområdet hos Microsoft Danmark:

”Det er ikke ny viden, at vi alle lærer og arbejder forskelligt. Men jeg tror, at mange først rigtigt de sidste måneder har fået øjnene op for, hvordan digitale værktøjer kan være med til at understøtte en undervisning, der tilgodeser elevernes forskellige behov,” siger Morten Ovesen.

Hvor nogle elever fx har brug for at diskutere ting i plenum med læreren eller kammeraterne i klassen, har andre elever det bedre med at tænke sig om og skrive svaret ned. De forskellige behov bliver lettere at opfylde, når der åbnes for et mere fleksibelt læringsrum, hvor der både er mulighed for at indgå i en klassesammenhæng, arbejde selvstændigt eller i mindre teams.

For at fremme udviklingen har tech-virksomhederne Lenovo og Microsoft sammen udviklet et device, som skal gøre såkaldt ”hybrid learning” – dvs. undervisning, der kombinerer digitale formater med traditionel undervisning – lettere og mere givtigt for både lærere og elever. Det nye device hedder Lenovo ThinkSmart View og blev lanceret i maj som det første Microsoft Teams Display på markedet.

”Enheden er ideel til undervisning, hvor en del af eleverne arbejder et andet sted end i klasseværelset. Læreren kan have sin computer fri til at tage noter eller vise en præsentation, mens eleverne kan være med fra enheden,” siger Annbritt Andersen, ansvarlig for Lenovos Smart Office-produkter i Europa, Afrika og Mellemøsten. Med skærmen kan eleverne brede sig ud på skolen i mindre hold og samtidig være i tæt kontakt med læreren, eller de kan deltage i undervisningen hjemmefra, hvis de er forhindret i at møde fysisk op.


Hele værktøjskassen skal i brug
Digitale hjælpemidler som Lenovo ThinkSmart View skal på ingen måde afløse de mere traditionelle redskaber, som klasseundervisning gør brug af, understreger Annbritt Andersen. Men de skal gøre værktøjskassen større:

”Der er ikke ét værktøj, som er det bedste i alle undervisningssammenhænge. Det bedste er at bruge en hammer, når opgaven kalder på det, en skruetrækker til andre opgaver og en svensknøgle til en helt tredje type situation. Det er det, der er vores vision med det nye ThinkSmart View-display,” siger hun. Med displayet kan læreren desuden holde snor i eleverne, selvom de ikke arbejder fra samme sted. Modsat digital undervisning, hvor eleverne arbejder selvstændigt hjemmefra, kan den hybride undervisningsform træne elevernes sociale færdigheder og samarbejdsevner samtidig med, at det faglige er i centrum.

”På den måde udvikler de unge også et andet mindset, hvor det vigtige ikke er, om man møder op i skolen, men hvor fokus i højere grad er på, om du gør en indsats og bidrager med noget – uanset om det er fra klasselokalet eller fra spisebordet derhjemme,” siger Morten Ovesen, ansvarlig for uddannelse hos Microsoft.

Foruden at øge fleksibiliteten i undervisningen, skal ThinkSmart View også gøre hverdagen simplere for lærerne, fordi de kan samle alle de platforme, de benytter, ét sted. Det gælder fx fildelingstjenester, præsentationer, forberedelses- og evalueringsværktøjer.
Rent praktisk er der tale om en touchskærm på otte tommer med mikrofoner, kamera og højtalere i høj kvalitet. Det kræver kun en Microsoft Office 365-licens at komme i gang. Og med en markedspris på 2.300 kroner ligger enheden tilmed i den billige ende af skalaen – noget som har haft høj prioritet:

”Det var vigtigt for os at udvikle et produkt, der tilbyder stor fleksibilitet og kvalitet, og som samtidig er til at betale. Hvis vi skal bidrage positivt til udviklingen i skolevæsenet, skal vores løsninger være enkle at bruge, åbne døre til nye læringsuniverser og være økonomisk tilgængelige. Den balance synes vi selv, at vi har ramt med dette produkt,” slutter Annbritt Andersen fra Lenovo.